Stort tack!

Till alla som har hjälpt till under Sweden Rock Festival.