Rapport – TAIF Hockey Årsmöte 220616

Förändringar i styrelsen för TAIF Hockey

Under torsdagens årsmöte valdes Elisabeth Wilander till styrelsens ordförande och övriga medlemmar av styrelsen kvarstår. Styrelsen redogjorde för den gångna säsongen samt planeringen för kommande säsong.

TAIF Hockey redovisar ekonomi och resultat för säsongen 21-22

TAIF Hockey redovisar i sitt årsbokslut för perioden 210501-220430 en fortsatt ökning av omsättning och resultat.

Tranås AIF IF AB Tranås AIF Summa
Omsättning 10 590 860 kr 623 524 kr 11 214 384 kr
Resultat 975 098 kr 60 843 kr 1 035 941 kr
Eget kapital 3 045 212 kr 85 994 kr 3 131 206 kr

 

Detta innebär ett eget kapital för verksamheten som helhet om 3,1 mKr enligt kapitalandelsmetoden.

Av omsättningen i föreningen utgörs ca: 1,6 mKr av arv som mottagits under säsongen. Vi kan konstatera att utan det arv vi mottagit så hade vi haft ett negativt resultat. Tyvärr har vi förlorat en del intäkter på grund av pandemi då evenemang fått ställas in, hade vi kunnat genomföra dessa med förväntat resultat så hade vi varit närmare ett nollresultat utan arv inräknat.

AB Tranås AIF bedriver sedan 2020 konsultverksamhet inom organisationsutveckling och uthyrning av personal. Arbetet med uthyrning av personal pågår aktivt och målsättningen kommande säsong är att öka verksamheten ytterligare.

Vår satsning på tjejer har slagit väl ut med många nya aktiva och där vi fått in ansvariga ledare för denna satsning tillsammans med flera andra som driver denna verksamhet. Här finns ett stort behov av omklädningsrum för tjejer både för de som finns i vår verksamhet och besökande lag.

Peter Josefsson
Ordförande TAIF Hockey
0730-458 735