Besked om Erik Hansson

Mörrum hockey väljer att avsluta Erik Hanssons try-out. Vi önskar Erik lycka till i sin fortsatta karriär.