Doglas Dahling Barger klar för Wings!

Doglas Dahling Barger klar för Wings! Doglas kommer närmast från Hammarby och har varit hos oss på try-out en tid. Han har imponerat så pass att han erbjöds ett kontrakt. Varmt välkommen till Wings Doglas! Doglas spelar i tröja 65.
#wingshc #hockeyettan #sigtunakommun

📸 Mikael Wiklund