Kort information från Mörrums Hockey

Mörrums Hockey har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge.

Hela föreningen arbetar med gemensamma krafter för att lösa situationen.

Det är inte tal om att hoppa av något seriespel för våra lag i föreningen.

Mörrums Hockey kommer att presentera en handlingsplan för framtiden inom kort.

Styrelsen för Mörrums Hockey