Rapport från medlemsmötet

Kvällens medlemsmöte i Jössarinken blev välbesökt. Representanter från styrelsen och den forna besparingsgruppen, som nu bytt namn till framtidsgruppen, redogjorde för Mörrum Hockeys situation i dåtid, nutid och framtid. Föreningens medlemmar fick tillfälle att ställa frågor och många tog den chansen. Mötet hölls i mycket positiv anda och vid flera tillfällen brast den församlade supporterskaran ut i spontana applåder.

Sammanfattningsvis har Mörrum Hockey gjort en smått osannolik resa. I månadsskiftet november/december saknades i runda slängar sju miljoner kronor. Klubben var ”fem sekunder från konkurs”, för att citera framtidsgruppens Thomas Magnusson. Enbart att slutföra innevarande säsong skulle kosta två miljoner kronor.

Sedan dess har inte bara skuldberget minskats dramatiskt. Klubbens A-lag lyckades mot alla odds kriga sig kvar i division 1 utan kostsamt kval. U16 tog steget upp i Sveriges högsta serie, vilket radikalt förbättrar möjligheterna för klubben att behålla sina talanger på hemmaplan.

I nuläget kan Mörrum Hockey konstatera följande:

x Konkurshotet är avvärjt.
x Klubben har inga obetalda fakturor.
x A-laget kommer att spela i division 1 till hösten. Klubben räknar med att klara elitlicensen, med eller utan dispens/kontrollår.
x U16 kommer att spela i Elit, även om kostnaden för detta uppgår till minst 300 000 kronor.
x Målvakten Martin von Schoultz och forwarden Mathias Kemppi har redan förlängt sina kontrakt.

”Martin klev verkligen fram när Bågenvik lämnade. Jag tycker att han var seriens bästa målvakt. Martin är fantastiskt målinriktad och det känns otroligt bra att han blir kvar”, säger Simon Skoog Peter i sportgruppen.

”Mathias visade en grym karaktär i den tuffa situationen som vi hamnade i. Han tog ansvar och kommer att vara en ledande spelare nästa säsong”.

En ny organisation presenterades också under medlemsmötet där fokus från och med nu ligger på framförallt ungdomsverksamheten. Extra viktigt blir även att bygga ihop föreningen till en enda, gemensam enhet. Tidigare uppdelning A-sektion/U-sektion har inte varit lyckosam.

Detta innebär att A-laget i framtiden kommer att sättas ihop på ett helt annat sätt. Prioritet kommer att läggas på spelare från klubben eller närområdet. Mörrum Hockey vill också bli en språngbräda för yngre spelare.

Exakt hur framgångsrik klubben kommer att bli nästa säsong hänger helt och hållet på hur väl man lyckas i vårens och sommarens alla evenemang.

I nuläget finns ingen fast anställd personal. Det finns ett stort behov av en kanslist, men när en sådan kan rekryteras styrs av de ekonomiska faktorerna.

Mörrum Hockey vädjar också till sina medlemmar och supportrar att ställa upp och hjälpa till i föreningen. Det kan vara vid diverse arrangemang, som funktionär vid matcher, i styrelsen, som ungdomsledare eller egentligen med vad som helst. Fundera över vad du är duktig på eller intresserad av och hör av dig till klubben!