Bois höll årsmöte!

Bois höll under tisdagskvällen årsmöte där det bjöds på ett rejält beskt piller. Klubben redovisade nämligen en förlust på 1,4 miljoner kronor. Därmed är klubbens egna kapital till stora delar förbrukat. Klubben budgeterar dock med en vinst för kommande år med 700 000 kr.

Ordförandeklubban för mötet, eller ja det var en puck, svingades för kvällen av Henrik Andersson. Han gick i rask takt igenom punkterna och mötet var över på en knapp timme. Bois ordförande Malin Ohlsson redogjorde inledningsvis för en turbulent säsong med både tränarsparkning, avhoppad ordförande och klubbchef, men hon menade ändå att ur allt detta så hade det kommit mycket gott. Det var en god känsla i föreningen, goda sportsliga resultat, en styrelse som jobbat hårt i god anda och att klubben hade en framtidstro som spirade.

Efter henne så fick kassör Jari Lalli redogöra det ekonomiska läget. Det visade som sagt var på ett stort minus på 1,4 miljoner, vilket gjorde att det egna kapitalet nu är nere på 300 000 kr. Ett åtgärdsprogram för att få upp det egna kapitalet har tagits fram, där man bland annat drar ner på spelarbudgeten med 400 000 kr. Man räknar också med ett ökat sponsorstöd, något som nya marknadsansvarige Tobias Sandberg uttryckte stora förhoppningar om att kunna lösa. Så här långt har sponsorförsäljningen flutit på väldigt bra. Om alla åtgärder faller på plats så budgeterade man med att få ett överskott på 700 000 kr kommande säsong.

Efter detta så fortsatte det med val, där Malin Ohlsson fick förnyat förtroende som ordförande och där ledamöterna i övrigt följde valberedningens förslag. Linda Lindqvist, Stefan Svensson, Johan Frealdsson, Kicki Fröjd, Jari Lalli och Jonny Odhner ska tillsammans med Malin Ohlsson leda föreningen under kommande år.

Man bestämde också att höja medlemsavgiften i Bois från 150 kr till 300 kr.

Av Krister Holm