Thomas International är med i årets sponsormatch

 Thomas International är med i årets sponsormatch. De kliver in på företagsnivå 2 och bidrar med 10k
r/per åskådare.
Stort tack för ert stöd
Vill du vara med och stötta Huddinge Hockey?