Information om hockeygymnasiet

Eftersom förstaårselever inte kommer att erbjudas plats på Thoren business school, har Sundsvall Hockey kommit överens med Sundsvalls gymnasium om en lösning för förstaårselever till hockeygymnasiet.

Sundsvall Hockey rekommenderar elever som ansöker till årskurs 1 att söka till Sundsvalls gymnasium.

Alla elever i årskurs 2 och 3 fortsätter som vanligt på Thoren business school.