Kallelse till årsmöte

Medlemmar i IF Sundsvall Hockey kallas härmed till föreningens årsmöte. Mötet äger rum den 12 juni kl 18.00 på Mötesplatsen i Brandcode Center.

För att få delta på årsmöte ska man varit medlem innan utlysning av mötet skett. För att få rösta måste man ha varit medlem i minst 3 månader.