Information från Sundsvall Hockeys styrelse

Efter vårt årsmöte önskar vi i styrelse att få informera om det negativa resultatet som presenterades och beröra hur vi ser på framtiden och de åtgärder som vi arbetar med.

Utifrån bokslutet har vi satt in åtgärder för att vända det negativa kapitalet och har fastställt vilka poster som har överstigit budgeten och hur vi ska hantera dessa. I och med detta kommer vi ansöka om ett så kallat kontrollår där vi behöver skicka in en handlingsplan för hur ekonomin ska återställas och hur kapitalkravet ska uppnås till kommande verksamhetsår. Läget är ansträngt men hoppfullt och vi kommer som förening tillsammans behöva göra en kraftansträngning. Vi är i behov av stöd från fler företagare och att befintliga partners vill vara med och utveckla vår förening vidare.

Trots ett negativt kapital vill vi belysa de fantastiska saker vi åstadkommer tillsammans och vill tacka alla personer som bidrar och engagerar sig. Vi bedriver en av regionens största barn-och ungdomsverksamheter utan kommunalt finansiellt stöd. Vi har firat sportsliga framgångar både när det kommer till vårt herrlag och våra barn-och ungdomslag. Hockeyskolan har växt och vi hade under säsongen 148 deltagande barn. Även våra flicklag växer och vi märker att intresset har ökat för hockey hos tjejer, där vi har fastställt en målsättning om att starta ett representationslag för dam.

Tillsammans utvecklar vi individen och skapar glädje och rörelse med lagkamrater och ledare. Vi är med och utvecklar Sundsvall och kommer arbeta vidare för vårt initiativ Kärnvirke där vi arbetar för sociala hållbarhet och ett utökat samhällsansvar. Idrotten känns ännu viktigare idag med ett alltmer utsatt samhälle med kriminalitet. Vi tror att idrotten har en stor påverkan på våra barn och ungdomar, därför är vi också otroligt stolta att bedriva en sådan stor verksamhet på just barn- och ungdomssidan.

Vi i styrelsen håller på att arbeta fram en uppdaterad verksamhetsplan för de kommande fyra åren och vill avslutningsvis beröra några av dessa specifika fokusområden som vi kommer att arbeta med:

HÅLLBAR EKONOMI – Största prioritet är den ekonomiska situationen och där vi kommer fokusera på att stärka det egna kapitalet.

MARKNAD – Vi vill bygga och stärka relationer med intressenter.

 

BARN OCH UNGDOMAR – Vi ska ha en attraktiv miljö för flickor och pojkar. Vi vill att våra spelare ska stanna längre och att vi stödjer och utvecklar barn och ungdomar både som spelare och individer. Vi vill även att det finns en rödtråd genom samtliga led för hur vi fostrar våra spelare.

 

UTVECKLA VÅR TJEJVERKSAMHET – Vi önskar öka antalet tjejer och kvinnor i vår förening. Både sett till aktiva och ledare. Vi önskar att de spelar längre och att vi har ett representationslag för damer så det finns något för våra tjejer att sikta mot och träna för.

VARUMÄRKE & HÅLLBARHET – Sundsvall Hockey vill bidra till sociala hållbarhet där vi som förening tar ett ökat samhällsansvar och är med och forma den framtid som ska prägla Sundsvall. Vi bryr oss om Sundsvall, stadens historik och vill vara goda ambassadörer, därför startades initiativet Kärnvirke 2023. Kärnvirke är något som vi vill fortsätta att utveckla.

Avslutningsvis vill vi tacka alla partners och alla de människor som varit en del av Sundsvall Hockey under säsongen 23/24. Vi har flera funktionärer och ideellt arbetande personer som ger sin tid vilket är ovärderligt för vår verksamhet. Vi hoppas få se er på Brandcode Center även kommande säsong med start under SCA-cupen.

/Sundsvall Hockeys styrelse
Lars Johansson (ordförande)
Jonny Arvola
Amanda Wallin
Beatrice Heinås
Östen Westman
Stefan Lindqvist
Pär Nilsson

För mer information kontakta:
Lars Johansson
Ordförande
Sundsvall Hockey

070-292 43 60