Nu har vi passerat 140 000 kr, var av swish 40 000 kr.
Fortsätt kampen tillsammans med nedan alternativ!

Alternativ 1 (swish)
Swish till 123 226 55 51
Märk betalningen “nu kör vi”

Alternativ 2 (kontoöverföring)
Clearing: 8032-5
Konto nummer: 4 303 968-4
Bank: sparbanken Sjuhärad
Märk betalningen “nu kör vi”

STORT TACK!