Mot nya mål!

På Wings årsmöte valdes Mats Grewe till ny ordförande.

– Jag ser fram mot att leda Wings och fortsätta utveckla föreningen tillsammans med styrelsen och alla engagerade ledare, spelare, medlemmar och sponsorer. Det händer mycket positivt i Wings nu, säger Mats Grewe.

Övriga ledamöter i styrelsen 2021/2022 är:
Jonathan Pettersson, vice ordförande,
Krister Nilsson (ny), Henrik Larsson, Annika Bröms, Robin Lindén och Jesper Romell.

På årsmötet fastställdes verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

Tidigare styrelseledamöter avtackades med ett speciellt tack till tidigare ordförande Johan Karlsson som drivit Wings med stort engagemang under flera år.

Till valberedningen valdes Tommy Larsson (ordf), Sarah Yücel och Sebastien Elophe Pousette.