Krav på vaccinationsbevis från 1 december 2021

Från e-hälsomyndigheten: “Regeringen har fattat beslut om att vaccinationsbevis kan användas som smittskyddsåtgärd vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som äger rum inomhus och samlar fler än 100 personer. Personer som är 18 år och äldre behöver då visa vaccinationsbevis om arrangören kräver det. Arrangörer som väljer att inte kräva vaccinationsbevis behöver i stället följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittsäkra arrangemang”

Hur funkar det?

Från och med onsdag den 1 december krävs vaccinationsbevis vid inträde på större allmänna sammankomster inomhus. Därför kommer du att behöva ha med dig ett vaccinationsbevis när du ska gå på match i Östersund Arena, har du inte med ditt bevis kommer du inte komma in, vår personal har rätt att neka dig tillträde till matchen om du inte kan visa upp ett giltigt bevis eller läkarintyg ifall du av medicinska skäl inte kan ta vaccinet. Du måste visa upp ditt bevis vid varje match.

Detta är vad som gäller:

 • Kravet på vaccinationsbevis gäller personer över 18 år, och du som är strax under 18 år behöver kunna visa upp legitimation.
 • Kom i tid för att undvika köbildning
 • Ta med ditt vaccinationsbevis samt legitimation
 • Säkerställ så att ditt vaccinationsbevis ej har utgånget datum
 • Finns det medicinska skäl till att du ej har vaccinerats, ta med läkarintyg och legitimation
 • Du måste kunna visa upp ditt covidbevis vid alla tillställningar över 100 personer.

Covidbevis är ett dokument som visar att du är vaccinerad mot covid-19. Det kan också visa om du har testat negativt eller tillfrisknat från covid-19. (information från krisinformation.se

 • Du som har e-legitimation kan enkelt hämta ditt covidbevis på covidbevis.se
 • Du som inte har e-legitimation eller på något annat sätt ej har möjlighet att ladda ned ett digitalt vaccinationsbevis behöver skicka in en blankett för att få ditt covidbevis fysiskt. Blanketten finns här. Kom ihåg att skicka in blanketten i god tid då det tar längre tid att så sitt covidbevis på detta sätt.
 • För att vaccinationsbeviset ska vara giltigt måste du ha tagit två doser av vaccinet.

Stanna hemma och testa dig om du får symtom

 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • Testa dig också för covid-19. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.
 • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
 • Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.
 • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret behöver vanligtvis inte testa sig.

Information tagen från Folkhälsomyndigheten