Piteå Hockey Club kallar till årsmöte

Kallelse till årsmöte med Piteå HC
måndagen den 10 juni 2019 kl. 18.00
i VIP-lokalen LF Arena.

Medlemmarna i Piteå HC kallas härmed till årsmöte måndagen den 10 juni 2019. På dagordningen i enlighet med stadgarna:

*Verksamhetsberättelse för Piteå HC verksamhetsåret 2018/2019.

*Resultat och balansräkning för Piteå HC verksamhetsåret 2018/2019.

*Styrelsens förslag och motioner inkomna i rätt tid.

*Styrelsens föreslag till ändring av föreningens stadgar.

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning per 2019-04-30  kan hämtas på kansliet från måndagen den 3 juni 2019.

Välkommen.

Styrelsen för Piteå HC