fre 13 sep Slut
Hockeylag VRH 2
Hockeylag HIF 1
lör 14 sep Slut
Hockeylag DAL 2
Hockeylag KRIF 5
lör 14 sep Slut
Hockeylag SUR 1
Hockeylag GRU 5
lör 14 sep Slut
Hockeylag KLR 3
Hockeylag NYB 2
lör 14 sep Slut
Hockeylag STR 1
Hockeylag WIN 2
lör 14 sep Slut
Hockeylag TRO 4
Hockeylag TRA 1
sön 15 sep Slut
Hockeylag FOR 2
Hockeylag NYK 1
sön 15 sep Slut
Hockeylag VSB 5
Hockeylag VRH 4
sön 15 sep Slut
Hockeylag KPN 1
Hockeylag BHF 3
sön 15 sep Slut
Hockeylag LND 0
Hockeylag MAR 6
sön 15 sep Slut
Hockeylag KUM 3
Hockeylag LIN 6
sön 15 sep Slut
Hockeylag MAL 2
Hockeylag SIK 4
sön 15 sep Slut
Hockeylag HAH 4
Hockeylag VIM 2
sön 15 sep Slut
Hockeylag MRM 6
Hockeylag HLS 7
sön 15 sep Slut
Hockeylag BOD 5
Hockeylag AIF 1
sön 15 sep Slut
Hockeylag KIR 3
Hockeylag PIT 2
sön 15 sep Slut
Hockeylag OIK 1
Hockeylag TEG 2
sön 15 sep Slut
Hockeylag VHC 2
Hockeylag ORN 6
sön 15 sep Slut
Hockeylag LEJ 1
Hockeylag KAL 3
sön 15 sep Slut
Hockeylag HAN 4
Hockeylag ESK 5
sön 15 sep Slut
Hockeylag HHC 5
Hockeylag SHC 0
sön 15 sep Slut
Hockeylag SEG 2
Hockeylag VBK 5
sön 15 sep Slut
Hockeylag TYR 3
Hockeylag BOR 4
sön 15 sep Slut
Hockeylag HUD 4
Hockeylag HIF 3
ons 18 sep Slut
Hockeylag VBK 0
Hockeylag HHC 5
ons 18 sep Slut
Hockeylag SHC 3
Hockeylag STR 4
ons 18 sep Slut
Hockeylag WIN 8
Hockeylag HAN 2
ons 18 sep Slut
Hockeylag ESK 2
Hockeylag VSB 4
ons 18 sep Slut
Hockeylag SIK 8
Hockeylag KUM 1
ons 18 sep Slut
Hockeylag LIN 3
Hockeylag SUR 0
ons 18 sep Slut
Hockeylag GRU 3
Hockeylag LND 1
ons 18 sep Slut
Hockeylag MAR 3
Hockeylag FOR 0
ons 18 sep Slut
Hockeylag NYK 2
Hockeylag KPN 3
ons 18 sep Slut
Hockeylag BHF 8
Hockeylag MAL 2
ons 18 sep Slut
Hockeylag TRA 2
Hockeylag DAL 1
ons 18 sep Slut
Hockeylag KRIF 3
Hockeylag MRM 4
ons 18 sep Slut
Hockeylag HLS 1
Hockeylag HAH 4
ons 18 sep Slut
Hockeylag VIM 3
Hockeylag KLR 5
ons 18 sep Slut
Hockeylag NYB 3
Hockeylag BOR 2
ons 18 sep Slut
Hockeylag TYR 0
Hockeylag TRO 7
ons 18 sep Slut
Hockeylag ORN 1
Hockeylag BOD 3
ons 18 sep Slut
Hockeylag KAL 5
Hockeylag KIR 2
ons 18 sep Slut
Hockeylag TEG 2
Hockeylag LEJ 3
ons 18 sep Slut
Hockeylag PIT 2
Hockeylag OIK 3
ons 18 sep Slut
Hockeylag HIF 5
Hockeylag SEG 8
fre 20 sep Slut
Hockeylag VRH 6
Hockeylag HUD 3
fre 20 sep Slut
Hockeylag DAL 1
Hockeylag TRO 2
lör 21 sep Slut
Hockeylag SUR 4
Hockeylag SIK 3
lör 21 sep Slut
Hockeylag KLR 3
Hockeylag HLS 4
lör 21 sep Slut
Hockeylag AIF 4
Hockeylag VHC 1
lör 21 sep Slut
Hockeylag OIK 6
Hockeylag LEJ 2
lör 21 sep Slut
Hockeylag PIT 4
Hockeylag ORN 1
lör 21 sep Slut
Hockeylag FOR 2
Hockeylag GRU 1
sön 22 sep Slut
Hockeylag STR 1
Hockeylag VBK 5
sön 22 sep Slut
Hockeylag HHC 5
Hockeylag HIF 1
sön 22 sep Slut
Hockeylag SEG 1
Hockeylag VRH 3
sön 22 sep Slut
Hockeylag WIN 6
Hockeylag ESK 3
sön 22 sep Slut
Hockeylag SHC 5
Hockeylag HAN 2
sön 22 sep Slut
Hockeylag KPN 1
Hockeylag MAR 7
sön 22 sep Slut
Hockeylag LND 2
Hockeylag LIN 6
sön 22 sep Slut
Hockeylag KUM 6
Hockeylag MAL 2
sön 22 sep Slut
Hockeylag NYK 2
Hockeylag BHF 5
sön 22 sep Slut
Hockeylag HAH 1
Hockeylag KRIF 0
sön 22 sep Slut
Hockeylag MRM 2
Hockeylag TRA 4
sön 22 sep Slut
Hockeylag BOD 3
Hockeylag TEG 5
sön 22 sep Slut
Hockeylag KIR 3
Hockeylag VHC 2
sön 22 sep Slut
Hockeylag NYB 8
Hockeylag TYR 2
mån 23 sep Slut
Hockeylag HUD 4
Hockeylag VSB 3
ons 25 sep Slut
Hockeylag VSB 4
Hockeylag SEG 0
ons 25 sep Slut
Hockeylag HIF 5
Hockeylag STR 9
ons 25 sep Slut
Hockeylag VBK 5
Hockeylag HAN 3
ons 25 sep Slut
Hockeylag SHC 3
Hockeylag WIN 4
ons 25 sep Slut
Hockeylag ESK 2
Hockeylag HUD 5
ons 25 sep Slut
Hockeylag MAL 6
Hockeylag SUR 2
ons 25 sep Slut
Hockeylag SIK 2
Hockeylag LND 3
ons 25 sep Slut
Hockeylag LIN 3
Hockeylag FOR 1
ons 25 sep Slut
Hockeylag GRU 3
Hockeylag KPN 2
ons 25 sep Slut
Hockeylag MAR 5
Hockeylag NYK 4
ons 25 sep Slut
Hockeylag BHF 3
Hockeylag KUM 0
ons 25 sep Slut
Hockeylag TRO 6
Hockeylag MRM 3
ons 25 sep Slut
Hockeylag TRA 5
Hockeylag HAH 2
ons 25 sep Slut
Hockeylag KRIF 3
Hockeylag KLR 1
ons 25 sep Slut
Hockeylag HLS 4
Hockeylag BOR 6
ons 25 sep Slut
Hockeylag TYR 2
Hockeylag DAL 8
ons 25 sep Slut
Hockeylag VHC 1
Hockeylag BOD 5
ons 25 sep Slut
Hockeylag KIR 3
Hockeylag AIF 7
ons 25 sep Slut
Hockeylag TEG 2
Hockeylag PIT 7
fre 27 sep Slut
Hockeylag VRH 1
Hockeylag HHC 2
fre 27 sep Slut
Hockeylag FOR 2
Hockeylag SIK 1
fre 27 sep Slut
Hockeylag VIM 3
Hockeylag NYB 5
fre 27 sep Slut
Hockeylag BOD 6
Hockeylag KAL 2
lör 28 sep Slut
Hockeylag BOR 4
Hockeylag KRIF 5
lör 28 sep Slut
Hockeylag STR 4
Hockeylag VRH 1
lör 28 sep Slut
Hockeylag SUR 3
Hockeylag KUM 4
lör 28 sep Slut
Hockeylag KLR 5
Hockeylag TRA 4
lör 28 sep Slut
Hockeylag MRM 3
Hockeylag DAL 5
lör 28 sep Slut
Hockeylag OIK 3
Hockeylag AIF 1
sön 29 sep Slut
Hockeylag HAN 3
Hockeylag HIF 2
sön 29 sep Slut
Hockeylag HHC 2
Hockeylag VSB 3
sön 29 sep Slut
Hockeylag SEG 5
Hockeylag HUD 4
sön 29 sep Slut
Hockeylag SHC 2
Hockeylag ESK 3
sön 29 sep Slut
Hockeylag WIN 1
Hockeylag VBK 4
sön 29 sep Slut
Hockeylag KPN 3
Hockeylag LIN 6
sön 29 sep Slut
Hockeylag LND 4
Hockeylag MAL 2
sön 29 sep Slut
Hockeylag NYK 7
Hockeylag GRU 4
sön 29 sep Slut
Hockeylag VIM 10
Hockeylag TYR 2
sön 29 sep Slut
Hockeylag NYB 4
Hockeylag HLS 0
sön 29 sep Slut
Hockeylag ORN 4
Hockeylag AIF 1
sön 29 sep Slut
Hockeylag VHC 8
Hockeylag LEJ 2
mån 30 sep Slut
Hockeylag MAR 4
Hockeylag BHF 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag HUD 2
Hockeylag HHC 3
ons 02 okt Slut
Hockeylag VSB 6
Hockeylag STR 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag HIF 1
Hockeylag WIN 4
ons 02 okt Slut
Hockeylag VBK 2
Hockeylag SHC 3
ons 02 okt Slut
Hockeylag ESK 3
Hockeylag SEG 4
ons 02 okt Slut
Hockeylag KUM 3
Hockeylag LND 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag MAL 3
Hockeylag FOR 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag SIK 6
Hockeylag KPN 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag LIN 3
Hockeylag NYK 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag BHF 4
Hockeylag SUR 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag DAL 4
Hockeylag HAH 3
ons 02 okt Slut
Hockeylag TRO 3
Hockeylag KLR 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag KIR 3
Hockeylag BOD 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag TRA 5
Hockeylag BOR 4
ons 02 okt Slut
Hockeylag PIT 5
Hockeylag LEJ 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag KRIF 1
Hockeylag NYB 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag ORN 3
Hockeylag TEG 7
ons 02 okt Slut
Hockeylag HLS 2
Hockeylag VIM 3
ons 02 okt Slut
Hockeylag TYR 1
Hockeylag MRM 6
fre 04 okt Slut
Hockeylag VRH 1
Hockeylag HAN 0
fre 04 okt Slut
Hockeylag HAH 1
Hockeylag TRO 0
fre 04 okt Slut
Hockeylag VHC 1
Hockeylag OIK 3
fre 04 okt Slut
Hockeylag DAL 4
Hockeylag TRA 2
lör 05 okt Slut
Hockeylag GRU 6
Hockeylag MAR 2
lör 05 okt Slut
Hockeylag TEG 5
Hockeylag KAL 3
sön 06 okt Slut
Hockeylag WIN 1
Hockeylag VRH 2
sön 06 okt Slut
Hockeylag AIF 1
Hockeylag PIT 5
sön 06 okt Slut
Hockeylag LEJ 2
Hockeylag ORN 3
mån 07 okt Slut
Hockeylag TEG 2
Hockeylag VHC 1
ons 09 okt Slut
Hockeylag HAN 1
Hockeylag VSB 3
ons 09 okt Slut
Hockeylag STR 4
Hockeylag HUD 2
ons 09 okt Slut
Hockeylag HHC 5
Hockeylag SEG 3
ons 09 okt Slut
Hockeylag VBK 1
Hockeylag ESK 2
ons 09 okt Slut
Hockeylag SHC 6
Hockeylag HIF 1
ons 09 okt Slut
Hockeylag KPN 1
Hockeylag MAL 6
ons 09 okt Slut
Hockeylag FOR 4
Hockeylag KUM 1
ons 09 okt Slut
Hockeylag GRU 2
Hockeylag BHF 1
ons 09 okt Slut
Hockeylag MAR 5
Hockeylag LIN 3
ons 09 okt Slut
Hockeylag NYK 2
Hockeylag SIK 5
ons 09 okt Slut
Hockeylag BOR 2
Hockeylag TRO 9
ons 09 okt Slut
Hockeylag KLR 4
Hockeylag DAL 3
ons 09 okt Slut
Hockeylag HAH 1
Hockeylag MRM 3
ons 09 okt Slut
Hockeylag HLS 2
Hockeylag TYR 5
ons 09 okt Slut
Hockeylag VIM 2
Hockeylag KRIF 7
ons 09 okt Slut
Hockeylag OIK 5
Hockeylag ORN 1
ons 09 okt Slut
Hockeylag NYB 5
Hockeylag TRA 2
ons 09 okt Slut
Hockeylag PIT 3
Hockeylag KAL 2
tor 10 okt Slut
Hockeylag LEJ 1
Hockeylag BOD 4
fre 11 okt Slut
Hockeylag VRH 3
Hockeylag SHC 0
fre 11 okt Slut
Hockeylag ESK 2
Hockeylag HHC 4
fre 11 okt Slut
Hockeylag LND 3
Hockeylag SUR 2
fre 11 okt Slut
Hockeylag DAL 2
Hockeylag BOR 5
lör 12 okt Slut
Hockeylag TRA 4
Hockeylag VIM 6
lör 12 okt Slut
Hockeylag MRM 6
Hockeylag KLR 5
lör 12 okt Slut
Hockeylag KIR 3
Hockeylag TEG 1
lör 12 okt Slut
Hockeylag TRO 2
Hockeylag NYB 3
lör 12 okt Slut
Hockeylag KAL 4
Hockeylag ORN 0
sön 13 okt Slut
Hockeylag SEG 3
Hockeylag STR 6
sön 13 okt Slut
Hockeylag VSB 4
Hockeylag WIN 7
sön 13 okt Slut
Hockeylag HIF 5
Hockeylag VBK 3
sön 13 okt Slut
Hockeylag SUR 6
Hockeylag FOR 7
sön 13 okt Slut
Hockeylag KUM 1
Hockeylag KPN 2
sön 13 okt Slut
Hockeylag MAL 0
Hockeylag NYK 3
sön 13 okt Slut
Hockeylag LIN 4
Hockeylag GRU 5
sön 13 okt Slut
Hockeylag BHF 6
Hockeylag LND 3
sön 13 okt Slut
Hockeylag AIF 2
Hockeylag TEG 4
sön 13 okt Slut
Hockeylag KRIF 3
Hockeylag HLS 2
sön 13 okt Slut
Hockeylag PIT 10
Hockeylag VHC 3
sön 13 okt Slut
Hockeylag TYR 0
Hockeylag HAH 3
sön 13 okt Slut
Hockeylag HUD 8
Hockeylag HAN 2
mån 14 okt Slut
Hockeylag SIK
Hockeylag MAR
ons 16 okt 19:00
Hockeylag HAN -
Hockeylag STR -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag VSB -
Hockeylag HIF -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag VBK -
Hockeylag HUD -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag SHC -
Hockeylag SEG -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag HHC -
Hockeylag WIN -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag KPN -
Hockeylag FOR -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag SIK -
Hockeylag BHF -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag MAL -
Hockeylag LIN -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag GRU -
Hockeylag KUM -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag MAR -
Hockeylag SUR -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag KAL -
Hockeylag AIF -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag BOR -
Hockeylag KLR -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag TRA -
Hockeylag TYR -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag TRO -
Hockeylag KRIF -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag HLS -
Hockeylag DAL -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag VIM -
Hockeylag MRM -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag HAH -
Hockeylag NYB -
fre 18 okt 19:00
Hockeylag VRH -
Hockeylag ESK -
fre 18 okt 19:00
Hockeylag STR -
Hockeylag HHC -
fre 18 okt 19:00
Hockeylag LND -
Hockeylag NYK -
lör 19 okt 15:00
Hockeylag MAR -
Hockeylag MAL -
lör 19 okt 15:30
Hockeylag BOR -
Hockeylag MRM -
lör 19 okt 16:00
Hockeylag KPN -
Hockeylag SUR -
lör 19 okt 16:00
Hockeylag KLR -
Hockeylag HAH -
sön 20 okt 15:00
Hockeylag VBK -
Hockeylag VRH -
sön 20 okt 15:00
Hockeylag FOR -
Hockeylag LND -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag HAN -
Hockeylag SEG -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag SHC -
Hockeylag VSB -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag WIN -
Hockeylag HUD -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag LIN -
Hockeylag BHF -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag GRU -
Hockeylag SIK -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag NYK -
Hockeylag KUM -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag LEJ -
Hockeylag KIR -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag TEG -
Hockeylag ORN -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag BOD -
Hockeylag OIK -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag AIF -
Hockeylag KAL -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag KRIF -
Hockeylag TYR -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag HLS -
Hockeylag TRA -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag NYB -
Hockeylag DAL -
mån 21 okt 19:00
Hockeylag VIM -
Hockeylag TRO -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag HHC -
Hockeylag HAN -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag SEG -
Hockeylag WIN -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag HUD -
Hockeylag SHC -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag VSB -
Hockeylag VBK -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag ESK -
Hockeylag STR -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag SUR -
Hockeylag NYK -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag KUM -
Hockeylag MAR -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag MAL -
Hockeylag GRU -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag SIK -
Hockeylag LIN -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag BHF -
Hockeylag FOR -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag HAH -
Hockeylag BOR -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag MRM -
Hockeylag NYB -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag DAL -
Hockeylag VIM -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag TRO -
Hockeylag HLS -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag TRA -
Hockeylag KRIF -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag TYR -
Hockeylag KLR -

Tre unga nyförvärv till Sollentuna

Viktor Fagerlund ansluter från Västerås J-20 SuperElit. En stockholmskille som har fått sin hockeyfostran i AIK och efter 4 säsonger i Västerås flyttar hem till Stockholm igen. Viktor är en defensiv back som jobbar hårt för att hålla rent framför kassen.

Viktor Fagerlund – Eliteprospect

Lukas Tillberg ansluter från Luleå J-20 SuperElit där han har huserat under 5 säsonger och den senaste säsongen som assisterande kapten.
Lukas är en skridskostark spelare med mycket energi och kommer att bidra med hårt arbete över hela banan.

Lukas Tillberg – Eliteprospect

Alfons Nordberg ansluter till Sollentuna. Den gångna säsongen gjorde han 24 matcher för Boden innan han tog en paus för en filminspelning. Nu vill han spela ishockey igen för att sätta avtryck i Östra HockeEttan. Alfons är en spännande spelare som är skridskostark och full av energi. Med sin trogna och intensiva spelstil så kommer det att hetta till i duellerna.

Alfons Nordberg – Eliteprospect