Skövde IK kallar till årsmöte

Skövde IK inbjuder till årsmöte för säsongen 2019/2020.

När: 22 juni, kl. 18.00
Vart: På planen i A-hallen i Billingehov.

P.g.a. rådande läge och för att klara Folkhälsomyndighetens krav på samlingar om högst 50 personer erbjuds Skövde IK´s medlemmar att även delta digitalt. Skriv i din anmälan om du deltar digitalt eller fysiskt. Om du deltar digitalt ange då namn och den mailadress du vill ha inbjudan till årsmötet skickad till.

Årsmöteshandlingar samt årsbokslut och verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Kansliet fr.om. 15 juni 2020.

Anmälan till årsmötet görs senast den 17 juni till: kansli@skovdeik.se
Frågor? Ring till Ordförande Alexander Fornsjö 0708-485811

Info om årsmötet:
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att besluta om:
– Nya reviderade stadgar

Direkt efter ordinarie årsmöte inbjuds till extra årsmöte med en punkt på dagordningen; besluta om stadgeändring.

Varmt välkomna!
Styrelsen Skövde IK