Information från SIK

Styrelsen i Skövde IK har idag måndag den 3 juni 2024 lämnat in en ansökan om konkurs till tingsrätten i Skövde.

Styrelsen har sedan medlemsmötet 2024-04-24 arbetat med att få till en långsiktig och hållbar finansiering och en stram och ansvarsfull budget för kommande säsong. Tyvärr har detta inte kunnat genomföras och styrelsen ser därför inget annat alternativ än att ansöka om konkurs.

Det är med sorg och besvikelse som beslutet tagits, med stor respekt för klubbens medlemmar, anställda, spelare, ledare, tränare, supportrar samt alla sponsorer och samarbetspartners som stöttat Skövde IK genom åren.

Skövde kommun har i dagarna sagt upp samtliga hyresavtal med Skövde IK (förråd, kansli, A-lagets omklädningsrum samt kiosk) till 24-06-30 samt lämnat över fordringen till Kronofogdemyndigheten.

Styrelsen vill rikta ett stort och innerligt tack till alla som på olika sätt varit delaktiga i föreningen sedan starten 1957.

Styrelsen riktar även ett stort tack till Rebellerna som i motgång som i medgång stöttat Skövde IK under många år!

Det planerade årsmötet den 11 juni är inställt.

Styrelsen Skövde IK

___________________________________________

Idag måndag den 3 juni har en ny ishockeyförening bildats.

Namnet är Skövdes Ishockeyklubb.

En ny styrelse har haft ett första styrelsemöte och antagit föreningens stadgar.

Ansökan om organisationsnummer har skickats  till Skatteverket.

Skövdes Ishockeyklubb inbjuder till ett informationsmöte den 17 juni kl. 18.00.

Information om plats för mötet kommer att kommuniceras via mail.