Sammanfattning av årsmötet 2020

Sammanfattning
Årsmöte 9 Juni 2020
Plats: Soft Centers Aula i Ronneby samt digitalt via Microsoft Teams

Ordförande Conny Berg hälsade alla välkomna till detta ovanliga årsmöte. Med anledning av coronapandemin och dess restriktioner hade de ledamöter som var på plats fått anmäla sig innan samt var det ca 8 personer som var med digitalt genom Microsoft Teams med hjälpa av RF Sisu Blekinges Martin Eliasson. Totalt var vi 39 röstberättigade medlemmar med på mötet.

Tommy Svensson ledde vårt årsmöte som vanligt på ett mycket proffsig sätt.

Ett historiskt beslut togs då vi lämnar namnet Kallinge Ronneby Ishockeyförening och nu heter KRIF Hockey. Vidare så hade styrelsen under året jobbat fram förslag på nya stadgar. Det var inga stora ändringar men de behövdes förnyas i texterna. De nya stadgarna finns att läsa på vår hemsida.

Det ekonomiska utfallet har under det gångna verksamhetsåret inte nått upp till budgeterad nivå och det är framförallt på intäktssidan den stora avvikelsen finns. Det blev en förlust på 630 tkr. Styrelsen har och kommer vidta åtgärder för att förbättra resultatet vilket är ett måste. I budgeten för 2020-21 har vi ett plussresultat på 216 tkr.

Medlemsavgifterna fastställes till: Enskild medlem 300 kr, Familj 1000 kr, Guldmedlem Klubb1974 1000 kr, Silvermedlem klubb 1974 500 kr.

Årsmötet fastställde också en verksamhetsplan för kommande år. Denna kommer inom kort in på vår hemsida.

Styrelsen valdes enligt följande: Conny Berg Ordförande, Bosse Pettersson, Per Mattsson och Roger Björk. Det fattas en person för Event samt en person från U. Dessa platser blir tillsatta i augusti förhoppningsvis.

Björn Birgersson och Andreas Cvizek lämnade styrelsen men kommer jobba vidare i föreningen. De blev avtackade med blommor.

Till valberednings ordförande valdes Jonas Melén, två ledamöter till utses under året.

Under övriga frågor tog Kjell Olsson upp om inte KRIF Hockey kunde påverka Ronneby kommun om att städa upp på tomten framför SCA, likaså föreslog han att vi skulle erbjuda oss mot ersättning att tvätta vägskyltar runt om i kommunen. Detta tog styrelsen till sig och går vidare med.

Efter årsmötets förhandlingar berättade vår Sportchef Tobbe Karlsson om årets lagbygge.

Sammanfattningsvis var det ett bra årsmöte med mycket bra diskussioner.