Vallentuna Hockey om coronaläget

Det har nu gått mer än en vecka sedan vi i Vallentuna Hockey blev det första hockeylaget i Sverige i tävlingssammanhang att drabbas av Covid-19 med inställd match som följd. Det har varit en hektisk vecka med massa värdefulla insikter och lärdomar som vi vill dela med er. Efter att det viktiga beslutet togs att ställa in matchen så har det varit full aktivitet i Vallentuna Hockeys organisation och dess styrelse. Redan på söndagskvällen togs kontakt med HockeyEttan där vi lämnade in våra rapporter samt med Smittskydd Stockholm för att få all den professionella hjälp som finns att tillgå för att ta rätt beslut och verkställa åtgärder för att hindra ytterligare smitta. Vi har under hela processen hållit HockeyEttan informerade om våra beslut för att öka transparens och ha bra dialog och kommunikation.

HockeyEttan har stöttat oss i våra beslut och åtgärder, vi har sett att det Medicinska protokollet fungerar som det är tänkt. De riktlinjer och verksamhetsprotokoll som finns framtagna av Svenska Ishockey Förbundet och HockeyEttan är verkligen rätt verktyg och precis som hela hockey Sverige, så följer vi dessa och vi skall alla känna oss trygga i dessa då vi är rustade när verkligheten slår till, detta har vi fått bevis för genom våra beslut och processer.

Hur är läget nu?

Vi satte oss i karantän direkt vilket var Smittskydd Stockholms rekommendation, vilket vi också har följt till punkt och pricka. Vi bedriver ingen verksamhet i A-laget fram till den 18/10, dvs 14 dagars nedstängning. Mycket ansvar har lagts på individ att kommunicera med oss om deras status och detta fungerar väldigt bra. Under de senaste 6-8 dagarna har vi varit i mer eller mindre daglig kontakt med våra tränare, ledare och spelare för att stämma av situationen. Varje individ har fått restriktioner från Smittskydd Stockholm om att träffa så få personer som möjligt, så klart vara uppmärksam på symtom och testa sig igen om symtom uppstår. Om så är fallet så är isolering i väntan på testsvar.

Vi har dessutom fått mycket positiv respons från Smittskydd Stockholm om de grundregler vi har arbetat utifrån för att förebygga Covid-19 redan innan utbrottet men också under detsamma, vilket vi ser som ett oerhört starkt bevis på att vi inom hockey Sverige gör rätt. För oss är detta dessutom ett bevis på att hockey Sverige står väl rustade för att kunna ta in publik upp till 500 personer.

När kommer vi igång med verksamheten?

Under de första dagarna i förra veckan var vi i kontakt med alla de lag som blivit drabbade av vår nedstängning och vi har bara mött positiva tillrop och ett väldigt stort samförstånd med att få fram nya speldatum i en redan tight kalender. Allt går att lösa och så har vi gjort tillsammans, så stort tack till er som varit involverade. Live tablån har uppdaterats av HockeyEttan, spelschemat har blivit godkänt av tävlingsnämnden och domarna har gett klartecken till alla matchändringar så Vallentunas första tävlingsmatch är den 21/10 borta mot Sollentuna. Vi kommer att träna första gången tillsammans 19/10, i övrigt tränar alla på egen hand off ice. De spelare som varit positiva, har påvisade antikroppar sk IgG samt IgM kan gå på is from 12/10. Vi har fått kvitto hitintills på att alla våra vidtagna åtgärder går åt rätt håll, inga nya positiva fall, vi har stoppat vidare smitta, så vi törs snart säga i slutet av veckan, då vi kan summera oss, att vi har fått hjälp att fatta rätt beslut av Smittskydd Stockholm, vi har varit handlingskraftiga, beslutsamma och konsekventa i våra beslut och åtgärder som har tagit oss fram och ur den här svåra ”krisen” som det inneburit och vi har följt alla de riktlinjer som finns tillhanda.

Med Hjärta&Vilja.

Vallentuna Hockey gnm. Patrik Stolt, ansvarig för A-lags verksamheten.