Tue 13 Apr Slut
Hockeylag NYB 9
Hockeylag MAR 1
Tue 13 Apr Slut
Hockeylag HHC 1
Hockeylag TRO 2
Fri 16 Apr 18:00
Hockeylag TRO -
Hockeylag NYB -
Fri 16 Apr 18:00
Hockeylag MAR -
Hockeylag HHC -

Ordförande har ordet

I en tid där samhället präglas av restriktioner på grund av Corona fortsätter Piteå Hockey att bedriva en mycket omfattande föreningsverksamhet från ungdomssidan och upp till vårt A-lag.

Vår verksamhet växer och Piteå Hockey har idag en bred ungdoms- och juniorverksamhet där vi glädjande ser ett ökat antal spelare av båda könen. I dagsläget finns därför en brist på istider i vår kommun viket medför att träningsmöjligheterna för att förbättra spelarnas färdigheter är begränsade. I dag är det ca 15 år sedan Piteå Hockey informerade Piteå kommun om behovet av en upprustning av Nolia eller av en ny ishall. Som det ser ut i dagsläget verkar det dröja ytterligare många år innan vi får en ny färdigställd ungdomshall. Detta är en viktig fråga som inte bara berör PHC utan även MSSK Dam och Piteå KK.

Sedan flera år tillbaka har vi en stomme av tidigare aktiva hockeyspelare som ledare inom vår ungdomsverksamhet. Detta tillsammans med andra föräldrars ideella arbete gör att vi numera har en välfungerande och omfattande ungdomsverksamhet och att vi även deltar med tre juniorlag i seriespelet. Detta är mycket ovanligt i Norra Sverige. För att en verksamhet med tre juniorlag ska kunna genomföras krävs att ungdomskullarna upp till U16 är så stora att några av dessa ungdomar årligen kan flyttas upp till vår juniorverksamhet. I annat fall finns en uppenbar risk att vi åter bara kan spela med ett J18-lag.

Många idrottsföreningar i Sverige har idag stora ekonomiska problem bland annat på grund av de restriktioner som råder. I vår budget har vi räknat med minskade intäkter och sänkta kostnader. Genom ett betydande ideellt arbete i vår marknadsgrupp samt av styrelsen och andra nyckelpersoner redovisar föreningen i delårsrapporten per 30.9. ett litet överskott och vi kan konstatera att om licenskraven för spel i Hockeyettan skulle gälla i skarpt läge idag så uppfyller vi alla de krav som ställs i licensbestämmelserna.

Vad som kommer att hända under resten av säsongen återstår att se. Det känns troligt att flera föreningar inom olika idrotter – av ekonomiska skäl – och oberoende av hur coronan utvecklas inte kommer att kunna fullfölja säsongen. Kommunerna i Boden och Luleå har tagit ställning i frågan om nedsatta hyror eller utökade verksamhetsbidrag. Här har Piteå kommun bordlagt ärendet för att se vilka stöd som kan komma från Riksidrottsförbundet. Hela idrottsrörelsen i Piteå väntar på svar på den gemensamma ansökan som lämnats till Piteå kommun. Upplysningsvis fick Piteå Hockey inget stöd från Riksidrottsförbundet för kvartal 2.

Trots att föreningslivet i Sverige bedriver sin verksamhet under tuffa förhållande arbetar Piteå Hockey med en målsättning att vi i framtiden ska vara Norrbottens näst största och näst bästa förening inom ishockey. Det är en tuff målsättning som vi kan uppfylla om vi alla hjälps åt med verksamheten från de allra yngsta upp till vårt A-lag.

Ett stort tack till er som tar aktiv del i vår verksamhet eller stöder oss på olika sätt.

Piteå i oktober 2020.

Kjell-Anders Johansson                             Ove Marklund
Ordförande                                               Vice ordförande