Pressmeddelande från Piteå Hockey.

Ingen misshandel på LF Arena.


Efter matchen den 28.12.2021 mellan Piteå Hockey och Bodens Hockey har Bodens Hockey, troligen på uppdrag av sina supportrar, lämnat in anmälan mot en åskådare om olämpligt uppträdande och utdelande av en smäll. I andra handlingar från företrädare för Bodens Hockey har handlingen betecknats som en misshandel.

Av Piteå Hockeys egen händelserapport framgår att det uppstått ett mindre bråk mellan tillresta Bodensupporters och en åskådare från Piteå som inte har något uppdrag inom Piteå Hockey.

Piteå Hockey dementerar dock att det har skett någon misshandel i samband med matchen.

Det språkbruk som under matchen använts av supporters från Piteå och Boden har troligen legat som grund för att någon form av handgemäng har förekommit mellan en Piteåsupporter och minst en Bodensupporter. Någon nämnvärd skada tycks inte ha uppstått efter handgemänget.

Anmälan har hanterats av två säkerhetsansvariga inom Piteå HC. Beslut i fråga är sekretessbelagt och har tillsammans med händelserapporten skickats till Svenska Ishockeyförbundet.

 

Piteå den 6 januari 2022

PITEÅ HOCKEY CLUB