Inbjudan till årsmöte

Kallelse till årsmöte med Piteå HC

Medlemmarna i Piteå HC kallas härmed till årsmöte.

Dag & Tid: Onsdag 15 juni 2022, kl 19:00

Plats: VIP:en, Isstadion LF Arena 

På dagordningen i enlighet med stadgarna:

 Verksamhetsberättelse Piteå HC för verksamhetsåret 2021/2022.

  • Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2021/2022.
  • Styrelsens förslag och motioner inkomna i rätt tid.
  • Val

 Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötesdagen.

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning per 2022-04-30 samt valberedningens förslag kan hämtas på kansliet från måndagen den 13 juni 2022.

Välkommen

Piteå HC

Styrelsen

 

Piteå Hockey Club .

Hembygdsvägen 5 A 

941 63 Piteå 

E-post: [email protected]

Telefon: 0911-189 94

www.piteahockey.se