Kort rapport från årsmötet

Kl 18.00 ikväll startade av årsmötet valde mötesordföranden Alexander Fornsjö årsmötet för säsongen 2021/2022. Mötet avhandlades på ca 45 minuter och tongångarna var positiva trots en säsong som delvis varit präglad av pandemin och är nu officiellt lagd till handlingarna.

Föreningen ökade sin omsättning med ca 1,3 miljoner kr till nästan 7,5 miljoner kr och gjorde ett litet plusresultat på 31 742kr. Med det sagt har föreningen nu ett eget kapital på 312 960kr och klarar därmed det ekonomiska licenskravet för säsongen 2021/2022 och spel i Hockeyettan.

I övrigt föredrogs verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Dessutom beslutades att fastställa verksamhetsplan och budgetprognos för kommande säsong enligt förslag (2022/2023). Det beslutades också om en höjning av spelaravgifter p g a ökade kostnader främst kopplade till hyreshöjningar för Billingehov. De nya spelaravgifterna kan ni se här: Medlems- & Spelaravgifter

Föreningens långsiktiga arbete med fortsatt tillväxt på ungdoms och juniorsidan fortgår och det ser ljust ut på alla fronter.

I övrigt kan nämnas att ett stort värdegrundsarbete är påbörjat och delar av styrelsen ”värdegrundsgruppen” gavs tid att informera om deras arbete. Ett arbete med värdegrunden i SIK som ska genomsyra hela föreningen och inte bara vara ”fina ord på ett papper”. Vilka beteenden önskar vi och vad innebär det att vara SIKare? Vi  ser fram emot resultatet och hela föreningen kommer självklart att involveras.

Årsmötet valde en styrelse för kommande verksamhetsår enligt nedan:

Ordförande: Alexander Fornsjö, sittande ett år till
Ungdomsansvarig (ledamot): Erik Oscarson, sittande ett år till

Ledamöter:
Marie Ekman, omval två år
Petra Sivefäldt, omval ett år
Mårten Samuelsson, omval ett år
Jens Johansson, nyval två år
Albert Hasanaj, nyval två år
Andreas Birgersson, sittande ett år till

Suppleanter:
Stefan Willebrand, nyval ett år
Martin Anderström, nyval ett år

Revisorer:
Revisorsbolag: PwC med Martin Claeson som ansvarig revisor
Revisorssuppleant: Elina Madsen