Inbjudan till extra årsmöte

KRIF Hockey bjuder härmed in till extra årsmöte den 31/8 klockan 18:00 i Möbelmästarna VIP Lounge i Soft Center Arena

Agenda

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Val av:
  a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
  b) Minst halva antalet övriga ledamoter i styrelsen, för en tid av 2 år
  c) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande
 5. Mötets avslutning

Efter mötet bjuder vi på kaffe och chokladmunkar, samt så kommer Sebastian Magnusson och berättar om den nya KRIF-appen.

Anmälan sker till [email protected] eller på telefon 0457-24220 senast den 30/8

Varmt välkomna!