Linda Aghed tillbaka till KRIF

Vi har glädjen att på nytt hälsa Linda Aghed välkommen tillbaka som anställd på KRIF:s kansli från och med 2022-09-01

Linda kommer att vara timanställd 8 timmar/vecka. Denna lösning möjliggör för Sebastian ”Basse” Magnusson att kunna fokusera på försäljning av sponsring.

Vi hälsar Linda varmt välkommen tillbaka som anställd!

Linda jobbar också ideellt för KRIF Hockey som kassör i styrelsen och är med i eventgruppen.

Alltid Oavsett!

Conny Berg
Ordförande
KRIF Hockey