Kallelse till årsmöte för Piteå Hockey Club

15 juni 2023 kl.18.00 i VIP-lokalen LF Arena

Medlemmarna i Piteå HC kallas härmed till årsmöte torsdagen den 15 juni 2023.

På dagordningen i enlighet med stadgarna:
– Verksamhetsberättelse för Piteå HC verksamhetsåret 2022/2023.
– Resultat och balansräkning för Piteå HC verksamhetsåret 2022/2023.
– Styrelsens förslag och motioner inkomna i rätt tid.
– Val.

Eventuella motioner ska var styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötesdagen.

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning per 2023-04-30 samt valberedningens förslag kan hämtas på kansliet från torsdagen den 8 juni 2023.

Välkommen.
Styrelsen för Piteå HC