Soft Center Arena är kontantfri från och med nästa hemmamatch

SOFT CENTER ARENA – KONTANTFRI
KRIF Hockeys styrelse har beslutat att Soft Center Arena ska vara en kontantfri arena.

Anledningen till detta beslut är:

# Minska risken med att hantera kontanter
# Minska kostnader för föreningen att sätta in kontanta medel på bank
# Minska föreningens administration

Beslutet innebär att all försäljning i kiosker, Möbelmästarna VIP LOUNGE samt biljettförsäljning kommer att bli kontantfri.
KRIF Hockey har investerat i digitala hjälpmedel för att all betalning ska kunna ske så smidigt som möjligt.
Parkeringsavgift utanför arenan blir även i fortsättningen möjligt att betala med kontanter.