Välkommen till årsmöte 11/6

Välkommen till Hudik Hockeys årsmöte tisdag den 11 juni klockan 19:00 på Monitor. Vi träffas i huvudentrén på Monitor, Trädgårdsgatan 7.

Motioner skickas in senast 2 veckor innan årsmötet till [email protected]. Nedan är valberedningens förslag till årsmöte för styrelse:


Ordförande:
Avgående Mats Jonsson.

Förslag:  Anders Schmidt väljes till ordförande för ett år.


Avgående styrelseledamöter:
Morgan Persson, Hans Svedlund och Louise Högvall.

Förslag: Omval av Morgan Persson och Louise Högvall samt nyval av Anders Ljung. Samtliga väljes på två år.


Kvarstående styrelseledamöter:
Fredrik Jönsson, Marie Söderlund och Janne Sjödén.

Förslag: Janne Sjödén avgår. Fyllnadsval på ett år av Hans Svedlund.


Styrelsesuppleant avgående:
Anders Schmidt.

Förslag:  Nyval av Anna-Karin Edeborg på ett år.


Reviso
r: Avgående Tomas Rahm (auktoriserad revisor PWC).

Förslag: Omval Tomas Rahm.


Valberedning:
Avgående Håkan Larsson och Tomas Jonsson.

Förslag: Utses på årsmötet.

Förutom personerna som föreslås av valberedningen har Peter Berglund varit tillfrågad om att kandidera för styrelsen men tackat nej.

Mycket välkommen önskar HHC!