Kallelse till årsmöte för Piteå Hockey Club

19 juni 2024 kl.18.00 i VIP-lokalen LF Arena

Medlemmarna i Piteå HC kallas härmed till årsmöte onsdag den 19 juni 2024.

På dagordningen i enlighet med stadgarna:
– Verksamhetsberättelse för Piteå HC verksamhetsåret 2023/2024.
– Resultat och balansräkning för Piteå HC verksamhetsåret 2023/2024
– Styrelsens förslag och motioner inkomna i rätt tid.
– Val.

Eventuella motioner ska var styrelsen tillhanda senast 3 veckor före mötesdagen.

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning per 2024-04-30 samt valberedningens förslag kan hämtas på kansliet från torsdagen den 12 juni 2024.

Välkommen.
Styrelsen för Piteå HC