Årsmötet uppskjutet till den 13/8.

Kvällens årsmöte har blivit uppskjutet till den 13/8. En formell kallelse i enlighet med stadgarna kommer inom kort. En av våra medlemmar påpekade mycket riktigt att kallelsen inte uppfyllde det formella kravet på hur en kallelse ska formuleras.

Styrelsen Hudik Hockey.