Wed 20 Oct 19:00
Hockeylag TSK -
Hockeylag ÖRN -
Wed 20 Oct 19:00
Hockeylag KIF -
Hockeylag PIT -
Wed 20 Oct 19:00
Hockeylag ÖIK -
Hockeylag SUN -
Wed 20 Oct 19:00
Hockeylag BOD -
Hockeylag KAL -
Fri 22 Oct 19:00
Hockeylag BOD -
Hockeylag PIT -

INTE EN KVINNA TILL

Tyvärr lever vi fortfarande i en värld där mäns våld mot kvinnor existerar. Våldet innefattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, det förekommer i alla samhällsklasser och åldrar.
Det går inte att se vilka män som är förövare och det är inte någon särskild grupp kvinnor som drabbas.

Vi från Östersunds IK tar ställning och vill sätta stopp för våldet – Inte en kvinna till ska behöva drabbas.

Tillsammans med Kvinnojouren Jämtlands län kommer vi i höst ha föreläsningar för juniorer, seniorer samt anställda hos ÖIK för att öka medvetandet och förståelsen.
Då många av dessa spelare är förebilder för de yngre hoppas vi på detta sätt kunna skapa en positiv trend och en kultur där kränkande särbehandling och våld inte är accepterat.
Vi hoppas att detta också kommer spridas vidare till kompisar, familj, släkt och generera civilkurage i samhället så vi kan få ett stopp på detta.

Vi vill vara med och göra skillnad, är du med oss?

Stöd Gunhilds fond – Swisha till 1234 22 84 17

Swisha valfritt belopp – märk gärna din betalning med “ÖIK”

Gunhilds fond startades till minne av en kvinna som dödats av en närstående man. Gåvor till Kvinnojouren hamnar i Gunhilds fond. Medlen används för direkt stöd till kvinnor och barn när samhällets stöd inte räcker till. Det kan handla om att köpa en tvättmaskin till en mamma med flera småbarn, inköp av tält och sovsäckar för en enklare sommarsemester eller flyttbidrag till någon som behöver byta bostadsort. Du kan även sätta in pengar på bankgiro 5077-3670 och märk med ”Gunhilds fond”.

 

Kvinnojouren Jämtlands län

Kvinnojouren Jämtlands län är en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden. Kvinnojouren är en feministisk förening som verkar mot mäns våld, förtryck och förnedring av kvinnor och barn. Vi arbetar också på olika sätt mot manlig dominans och överordning. Våra grundläggande värderingar är solidaritet och jämställdhet.

Kvinnojouren har funnits i Östersund sedan 1982. Sedan dess har ungefär 1500 kvinnor och barn bott en period av sina liv på jouren. Varje vecka tar vi emot ett femtiotal stödsamtal på telefon och möter kvinnor på eller utanför jouren ungefär 15 gånger. Dessutom följer vi med på rättegångar, polisförhör och möten samt bidrar med annat praktiskt stöd av olika slag.

Kvinnojourens verksamhet drivs främst av ideella krafter. Vi har omkring femton aktiva jourkvinnor som jobbar ideellt. Vi har också tre anställda, som jobbar under vardagar. Verksamheten finansieras av föreningsbidrag från länets kommuner, statsbidrag samt av projektbidrag.

Föreningen är öppen för alla kvinnor som vill stödja verksamheten. Vi tar också emot bidrag till Gunhilds fond, där medlen används som direkt stöd till kvinnor och barn.

 


Våga fråga!

Ser du någon runt dig som du tror kan vara utsatt – fråga.
Vill hon in berätta? Säg då att du finns där om hon ångrar sig.

FN:s definition

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är också en brottslig handling.

Regeringens mål kring jämställdhet

Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.