Information kring herrlaget

Backen Caleb Eefting har i dag önskat att bryta sitt kontrakt med Kalmar HC säsongen 2022/2023. 

Sportchef Daniel Stolt har accepterat Calebs önskan om utträde.

Anledningen från Caleb Eeftings sida är att han inte har motivationen eller orken att tävla på den nivå som denna grupp kräver av varandra och vill därför lämna Kalmar HC.

Information gällande Linus Dahlstedt:

Forwarden Linus Dahlstedt som under en lång tid dragits med handproblem kommer inte att finnas med i KHC i inledningen av säsongen 22/23. 

Linus och specialistkliniken i Linköping är överens om ytterligare ett ingrepp med operation och i dagsläget finns ingen prognos om när ingrepp ska ske. 

Kalmar HC har kontinuerlig dialog med Linus gällande hans skada och stöttar honom fram tills att ny information och status framkommer.