Kristianstads IK nekas elitlicens och Kalmar HC erbjuds nu platsen i HockeyAllsvenskan. Till höger lagkaptenen Sebastian Ottosson. FOTO: EVALENA RAMBERG & LEIF HELLERIN

Beskedet – Kristianstad flyttas ned * Avslår överklagandet * Kalmar får platsen i HockeyAllsvenskan: ”Vi är redo”

Kristianstads IK beviljas inte elitlicens och flyttas ned i Hockeyettan.

Appelationsnämnden avslår Kristianstads överklagande av licensnämndens beslut – och Kalmar HC erbjuds nu platsen i HockeyAllsvenskan.

De tackade ja på torsdagseftermiddagen. 

– Vi är glada och redo, säger Kalmars ordförande Camilla Freedeke.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM * Best of 22/23 * Silly season-bilder

 

Nybro Vikings stod till slut som segrare i en dramatisk kvalserieupplösning lördag 22 april.

De gick upp på bättre målskillnad än rivalen Kalmar HC, som trots seger mot Väsby hemma i sista omgången missade avancemang.

Men nu får Kalmar ändå spela derbyn mot Nybro kommande säsong – i HockeyAllsvenskan.

21 juni meddelade ju Svenska Ishockeyförbundets licensnämnd att de inte beviljar Kristianstads IK licens för spel i HockeyAllsvenskan 23/24.

”Vid en närmare granskning av Kristianstads årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2021/2022 och 2022/2023 konstaterar Licensnämnden att föreningen i flera avgörande avseenden inte har följt den tidigare handlingsplanen. Exempelvis har Kristianstad inte lyckats fullfölja en försäljning av namnrättigheterna till arenan”, stod det bland annat i beslutet.

– Jag blev väldigt chockad av beskedet. Vi har garanterat ny finansiering om att vi har det kapitalet som krävs för den omsättning vi har för säsongen 23/24 när den är slut. Vi har finansierare som ställt upp med de åtta procenten som behövs, sa klubbchefen Totte Karström till Sportbladet då.

Kristianstad överklagade beslutet – men nu kommer alltså beskedet att de flyttas ned.

Appellationsnämnden avslog på torsdagen överklagan (se hela beslutet nedan).

Kalmar HC, som så sent som 2016 spelade i division tre, erbjuds nu platsen i Sveriges näst högsta serie – och de har redan tackat ja.

Ordföranden Camilla Freedeke, som blev historisk som första kvinna i Hockeyettans styrelse lördag 10 juni, har tillsammans med sina medarbetare haft två planer parallellt under våren – en för att vara kvar i ligan, en för spel i Sveriges näst högsta serie.

Hon är medveten om att det sena glädjebeskedet gör att det blir extra mycket jobb framöver – både sportsligt och med att bygga en organisation.

– Jag är fullt medveten om att de andra lagen har bättre förutsättningar. Men vårt arbete började inte här i dag, vi har ju vetat om det här scenariot en tid nu och arbetet har pågått en längre tid. Vi har haft två parallella planer med både budget, organisation och trupp – en för Hockeyettan och en för HockeyAllsvenskan – och nu vet vi äntligen vilken väg vi ska gå. Vi är redo, mycket glada och ser fram emot det här, säger hon till hockeyettan.se.

Sportsligt sitter Kalmar HC med en nästan helt färdigbyggd trupp, de har 21 spelare på avtal.

Men de kontrakten är skrivna för spel i Hockeyettan, inte HockeyAllsvenskan, och rivs/förhandlas nu om.

– Vi har avtal som är skrivna för Hockeyettan, vilket är förtydligat i avtalen. Sedan vad det kommer att innebära, om det innebär något, för truppen är svårt att säga här och nu, sa sportchefen Daniel Stolt till Barometern 21 juni.

Kalmar HC inleder HockeyAllsvenskan fredag 22 september borta mot Västervik.

Kristianstad, som gick upp i HockeyAllsvenskan våren 2019, flyttas ned till Hockeyettan och tar nu Kalmars plats i södra grundserien.

Där kommer de – med eventuella justeringar på datum – ”ta över” Kalmar HC:s spelschema, vilket innebär att de startar mot Vimmerby borta 29 september.

Kristianstad har på sig fram till 27 juli att överklaga appellationsnämndens beslut till Riksidrottsnämnden

LÄS MER: Arkiv 21/22 – detta visste du inte om spelarna i Kalmar HC

LÄS HELA APPELATIONSNÄMNDENS BESLUT HÄR

Klagande: Kristianstads IK

Överklagat beslut: Licensnämndens vid Svenska Ishockeyförbundet beslut den 21 juni 2023 att inte bevilja Kristianstad IK licens för spel i Hockeyallsvenskan säsongen 2023/2024 samt att Kristianstads IK flyttas ned i seriesystemet.

Appellationsnämndens avgörande

Appellationsnämnden avslår överklagandet.

Bakgrund och yrkande

Licensnämnden har den 21 juni 2023 prövat om Kristianstads IK uppfyller licensvillkoren för spel i Hockeyallsvenskan under säsongen 2023/2024. Licensnämnden har funnit att Kristianstads IK på bokslutsdagen den 30 april 2023, i likhet med året innan, inte uppfyllt det uppställda kapitalkravet. Därutöver har föreningen bristfälligt efterlevt den handlingsplan som presenterades inför fjolårets licensprövning.

Kristianstads IK yrkar att Appellationsnämnden skall ändra Licensnämndens beslut och bevilja Kristianstads IK licens för spel i Hockeyallsvenskan under säsongen 2023/2024. Kristianstads IK menar att föreningen uppfyller kapitalkravet och övriga kriterier för att beviljas licens.

Skälen för avgörandet

För prövning av spel i SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan och SDHL finns licensregler antagna av Svenska Ishockeyförbundet den 28 augusti 2021. Bl.a. gäller för licens för spel i Hockeyallsvenskan under säsongen 2023/2024 att föreningen har ett eget kapital som enligt undertecknad och reviderad årsredovisning per den 30 april 2023 är minst 5 % i relation till intäkterna. För att nå detta krav hade föreningens egna kapital behövt vara ca 2 miljoner kronor högre än det egna kapital på – 1,2 miljoner kronor som redovisas i årsredovisningen. Vidare gäller att kapitalkravet för kommande säsong är 8 % i relation till intäkterna.

Kristianstad IK har i sitt överklagande till Appellationsnämnden menat att föreningen uppfyller kapitalkravet, i vart fall efter att den blivit informerad om dessa genom Licensnämndens beslut, för att beviljas licens. Föreningen har presenterat ett antal kapitalsäkringsgarantier på skiftande belopp samt även en generell kapitalsäkringsgaranti daterad den 2 juli 2023. Garantierna är förenade med villkor bl.a. att de inte är giltiga om föreningen åker ned i division 1 eller om föreningen ansöker om konkurs under säsongen. Föreningen menar att kapitalbehovet är tillgodosett genom vad som anges i inskickad handlingsplan med underliggande likviditetsplan jämte kapitaltäckningsgarantierna.

Appellationsnämnden konstaterar att licensreglerna anger att förening inte har rätt att efter överklagande i Appellationsnämnden åberopa ny omständighet om inte föreningen gör sannolikt att omständigheten inte hade kunnat åberopas vid prövningen i Licensnämnden eller annars haft giltig ursäkt att inte göra det. Kristianstads IK har inte visat att de nya handlingar som skickats in till Appellationsnämnden inte har kunnat presenterats för Licensnämnden. Appellationsnämnden bedömer därför föreningens kapitalkrav utifrån de handlingar Licensnämnden haft tillgång till vid sitt beslut. Appellationsnämnden har gått igenom bl.a. föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 — 2023-04-30, revisionsberättelsen och till Licensnämnden insända kopior på kapitalsäkringsgarantier. Appellationsnämnden delar Licensnämndens bedömning att kapitalkravet inte är uppfyllt och att handlingsplanen inte är realistisk varför licens inte ska ges.

Appellationsnämnden noterar vidare att Kristianstads IK bl.a. kostnadsmässigt inte genomfört åtgärderna i fjolårets handlingsplan och att licensreglerna anger att förening som inte följt den handlingsplan som legat till grund för licensbeslut inte ska beviljas licens vid nästa års prövning.

Kristianstads IK har angett olika omständigheter för att handlingsplanen inte har följts och menar att dessa är oförutsedda händelser som inte gick att förutse. Appellationsnämnden gör dock bedömningen att föreningen i väsentliga delar inte följt handlingsplanen och även av den anledningen inte ska beviljas licens.