För kontaktinfo och hur du kan synas tillsammans Hudik Hockey – mer än ”bara” hockey – HOCKEY KÄNNS!

Försäljnings- och marknadsansvarig
Fredrik Jönsson
Mobil: 0708 – 26 85 59
E-post: [email protected]

Säljare
Nicklas Andersson
Mobil: 070 – 544 96 97
E-post: [email protected]