#TillsammansFörHudik

Efter varje hemmamatch, helgmatcher, i grundserien skriver A-lagsspelarna/förebilder autografer på idolkort för barn.

Hudik Hockey jobbar aktivit och medvetet med samhällsengagemanget – #TillsammansFörHudik, både inom kärnverksamheten med barn och ungdomar samt externt som ni kan läsa mera här nedan, för att motverka utanförskap i Hudiksvall.


Utanförskapets kostnad per årskull i Hudiksvall: 787.000.000 kr
År 2018 började 388 sexåringar grundskolan i Hudiksvall. Enligt statistiken hamnar 50 av dem utanför samhället senare i livet. Titta på beloppet ovan. Så mycket har utanförskapet kostat Hudiksvall när de 53 barnen fyllt 65 år. Och då finns inte den största kostnaden med – den som de drabbade får betala. Med tidiga insatser kan vi förebygga och motverka utanförskapet.

Källa: Skandia.

 

Syfte:

Hudik Hockey spelar en betydande roll i Hudiksvall med omnejd, framförallt medialt, publikt samt att våra spelare är idoler & föredömen, därför vill och ska vi använda hockeyn som ett verktyg för att påverka positivt samhället vi alla tillsammans bor och verkar i.

Vision:

Att bli ett av loken som driver på stoltheten och självförtroende samt förenar de flesta i bygden inte bara genom hur det går sportsligt, men framförallt via ett ökat samhällsansvar lokalt.

Fokusområden framtiden:

Sedan 2011 jobbar HHC medvetet brett vad det gäller sitt samhällsengagemang – #TillsammansFörHudik – med syftet att hitta några få utvalda fokusområden på sikt för att verkligen kunna göra skillnad. Vår förhoppning är att kunna hitta extern finansiering för att avlöna en resurs för att kunna arbeta djupare inom ramen för vårt samhällsengagemang.

Dessutom finns våra avslutade projekt HÄR.

Måndag den 23 februari 2015 presenterade Sven Görgård, dåvarande ordförande, och Fredrik Jönsson, marknadsansvarig, föreningen och dess arbete inför kommunfullmäktige. Den finns att se HÄR.

Pågående projekt

Mentorskap & Föredömen: Fadderverksamhet

HHC driver sedan 2013 en fadderverksamhet där A-lagsspelarna är fadder åt HHC:s ungdomslag dels genom att delta på träningar samt att diskutera kring värderingsfrågor med våra barn och ungdomar.

Syfte med fadderverksamheten är att förmedla sunda värderingsfrågor via barnens och ungdomarnas idoler, A-lagsspelarna, samt att stärka ”VI-känslan” i HHC.

Nyhet på SISU:s hemsida.

Sunda värderingar & ”Vidga vyerna”: Svenska Kyrkan

Alla goda krafter måste samverka för att vi skall formas till goda ansvarskännande människor. Svenska Kyrkan med över sju miljoner kyrkotillhöriga har mycket att lära av idrottens värld liksom idrottens värld av kristet liv och kristen tro.

Kyrkorna är bra rum för livstolkning och värdefrågor i livet. Uppmärksamheten blir många gånger orimlig för unga hockeyspelare som håller på att hitta sig själva som människor. Hockey är så mycket mer än resultat. Det är relationer som är det viktiga på lång sikt. Det är vänskap för livet, sammanhang, normer, social fostran, gemenskap, att hitta förebilder.

Man måste också som idrottsklubb lägga kraft på frågor som; människovärde, eget språkbruk, hur man skall fungera tillsammans som team och man måste se upp för utanförskap.

Detta är idrottens värdegrund och finns som ett ”grundtänk” i vårt samarbete med Svenska kyrkan. Ett samarbete som startade 2007 med kyrkoherde Bo Johansson, Hälsingtuna-Rogsta församling, som initiativtagare. Och samarbetet fortsätter än idag (2018).

HHC deltar hos Svenska Kyrkan under t.e.x följande aktiviteter:

Gudstjänster

Samtalsgrupper konfirmander

M.fl.

Exempel på nyheter om samarbetet under årens lopp:

10-års jubileum 

Prost på hal is

Hudik hockey har hittat till kyrkan

Hudik hockey spelar gudomligt bra

Utställning: (O)mänskligt

Gudstjänst 2014

Matchens förening: Stärka gemenskapen bland Hudiksvalls föreningsliv

Idrottsföreningen för funktionsnedsatta i Hudiksvall var Matchens Förening den 7 december 2014 när tog emot Visby inför 905 personer. Här ser vi Linnea Hildingsson på en race-runner cykel i den första periodpausen.

Föreningar eller andra organisationer, både idrottsklubbar men även andra, i Hudiksvall får fri entré iklädda sitt lags matchtröja eller liknande till en av HHC:s matcher. Dessutom hälsar speakern den aktuella klubben välkommen samt möjligheter finns till att presentera sin verksamhet i entrén.

Matchens Förening sker i samarbete med Handelsbanken.

Varje säsong brukar ett 10-tal föreningar vara ”Matchens Förening” på en av HHC:s hemmamatcher på Glysis. Exempel på föreningar är Högs SK, Rotary, Team Hudik, HuFF, Strand handboll damer, Prostataföreningen Hudiksvall, Hudik Alpina m.fl.

För exempel se på nyheter på Högs SK:s hemsida. samt hemsidan Prostataföreningen Gävleborg.

Om din förening eller organisation vill vara med kontakta:

[email protected]

HudikGympan

Hudikgympan smart_vitt mot blått

 

Tillsammans har båda våra föreningar över 1000 aktiva i Hudiksvall och vi har ett nystartat unikt samarbete, där hockeyn med många killar och gympan med många tjejer, kan komplettera och stärka varandra som föreningar med syftet att lyfta fram jämställdhet.

Läs här om jämställdhet och vad Hälsinglands Sparbank skriver.

För mer info om samarbetet på Hudik Gympans hemsida klicka HÄR.

Exempel på aktiviteter som vi tillsammans har genomfört:

Vi delade på bemanningen och en monter under Glada Hudik Mässan 2012.

Dessutom har vi den årliga återkommande ”Utmaningen” mellan HudikGympan & HHC. För mer info om Utmaningen 2012.

Våren 2013 deltog HHC för första gången på den årliga våruppvisningen. För mer info klickahär. Eller för bilder från våruppvisningen klicka här

2014 var det dags för våruppvisningen igen, klicka HÄR för nyhet inför.

Den 18 maj 2013 arrangerade Hudik Gympan sin årliga modeuppvisning på gågatan där HHC var med, för bilder klicka här.

HHC & HudikGympan deltog tillsammans med ett akrobatiskt program under Glada Hudik Galan den 4 juli 2013 på Möljen. För nyhet klicka här.

För mer info om HudikGympan besök hemsidan.

Pensionärer: Ankracet (Guldkantad tillvaro)

HHC sponsrar det årliga Ankracet, arrangerad av Föreningen för upprätthållandet av fågellivet i Lillfjärden, med b.la. säsongskort till prisbordet. Här kan du läsa mer om Ankracet i HT.

Behållningen av Ankracet går oavkortat som guldkant på tillvaron för de som finns på kommunens 15 äldreboenden med cirka 550 platser

För avslutade projekt läs HÄR