Utfärdande av trustbrand-certifiering med finansiellt värdeutlåtande för varumärket Hudik Hockey, 2019-11-29

Härmed certifierar, Trustbrand Global Sweden, att varumärket Hudik Hockey och som pådrivande representant för varumärket Glada Hudik:

– Med grund i antagna tio trustbrandlöften,

– Samt första utförda interna riskanalys med tillhörande handlingsplan samt upprättad extern uppförandekod inom de idag lagstadgade fyra hållbarhetsfälten, och nya svensk hållbarhetslag för bolag: Mänskliga Rättigheter, Arbetsvillkor, Miljö och Antikorruption, utgående från FNs Global Compact, har uppnått trustbrandnivå Trustbrand Initiative.

Genom certifiering möter därtill varumärket Hudik Hockey med råge redovisningskraven enligt nya hållbarhetslagen. Detta särskiljer HHC mot andra aktörer som vanligtvis rapporterar enligt GRI (Global Reporting Initiative). GRIs bidragsanalys döljer den verkliga riskanalysen med grund i de fyra fälten och med utgångspunkt i hela affärsmodellen med tillhörande affärs och förädlingskedjor och tillsammans med både direkta och indirekta partners.

Genom trustbrand-certifieringen med särskilt upprättad riskanalys samt också en påföljande riktad handlingsplan på identifierade risker inom de fyra hållbarhetsfälten möter Hudik Hockey direkt och på ett föredömligt sätt, de nya lagkraven på en långt högre, preciserad och konkret nivå i jämförelse med GRI.

Avslutningsvis genom trustbrand-certifiering, med utförd riskanalys och framtagen handlingsplan och med särskilt upprättad extern uppförandekod stärks direkt varumärket Hudik Hockey ekonomiskt och finansiellt.

Hand i hand med utförd certifiering samt med grund i Trustbrands finansiella värderings-kod utgående från principerna i ISO 10 668 – världens första antagna standard för finansiell varumärkesvärdering (financial brand valuation) skattas HHCs varumärkes finansiella värde ha ökat med kronor 875 000 kronor utifrån en första historiskt gjord utgångs- och grund- och baseline-värdering och med en extremt tillämpad försiktighetsprincip á 3 500 000; 3,5 miljoner svenska kronor.

Med tillförd värdeökning och med grund i utförd certifiering kan utifrån en rejält tilltagen försiktighetsprincip dagens totala värde för varumärket Hudik Hockey/Hudiksvalls Hockey Club skattas till 4 375 000 kronor.

Certifieringen utgör därmed också ett riskförsäkringscertifikat, en finansiell försäkring, för föreningstillgången varumärket Hudik Hockey. Att utförd certifiering har utförts av varumärket Hudik Hockey med tillhörande finansiellt utlåtande är en information, som rekommenderas bifogas Hudik Hockeys balansräkning.

Informationen ger Hudik Hockeys partners med finansiärer och intressenter samt ytterst föreningens medlemmar en kompletterande, preciserad och mycket viktig upplysning avseende Hudik Hockeys finansiella balans och ekonomiska ställning med grund i utförd risksäkring och certifiering av sitt föreningsvarumärke.

Ett av resultaten från certifieringen är att Hudik Hockey med stöd av Trustbrand har tagit fram uppförandekod för leverantörer vilket återfinns HÄR.

Hans Sinclair Sachs, för Trustbrand Global Sweden, den 17 december 2019.

För pressmeddelande 2020-01-10 klicka HÄR.