VERKSAMHETSPLAN

Affärsidé

Hudiksvalls Hockey Club bedriver hockeyverksamhet för alla åldrar och kön från barn till veteraner. Vi erbjuder en bra utbildning där god fysik, mental hälsa och social träning är viktiga hörnstenar.

Vision

Hudiksvalls Hockey Club skall, med hög kvalité, leda och driva hockeyn i Hälsingland. HHC skall också bidra till en positiv samhällsutveckling och därigenom skapa en stark lokal folklig förankring.

Strategier

  • Utveckla och tydliggöra organisationen
  • Hockeygymnasium (LIP/NIU)
  • A-lag med ambition att nå Allsvenskan
  • Verka för att spelare i vårt A-lag kommer från egna led, genom en stärkt ungdoms- och juniorsatsning
  • Verka för ett ökat samhällsengagemang
  • Utöka det geografiska upptagningsområdet för publik och sponsorer/samarbetspartners
  • Ekonomi i god balans

Värdegrund – R.Ö.D.

•RESPEKT – exempel: det är viktigt att visa ömsesidig respekt inom såväl arbetet i vår förening som i det sportsliga utövandet.

•ÖPPENHET – exempel: sträva efter en ömsesidig öppenhet mellan styrelse och medlemmar, föräldrar, spelare och övriga intressenter.

•DELAKTIGHET – exempel: alla aktiva i vår förening; föräldrar, spelare ska känna delaktighet i föreningens verksamhet.