VERKSAMHETSPLAN

Affärsidé

Hudik Hockey bedriver hockeyverksamhet för alla åldrar från barn till veteraner. Vi erbjuder en bra utbildning där god fysik, mental hälsa och social träning är viktiga hörnstenar.

Vision

Hudik Hockey är en förening med hög kvalité och stark folklig förankring.

Värdegrund – R.Ö.D.

•RESPEKT – exempel: det är viktigt att visa ömsesidig respekt inom såväl arbetet i vår förening som i det sportsliga utövandet.

•ÖPPENHET – exempel: sträva efter en ömsesidig öppenhet mellan styrelse och medlemmar, föräldrar, spelare och övriga intressenter.

•DELAKTIGHET – exempel: alla aktiva i vår förening; föräldrar, spelare ska känna delaktighet i föreningens verksamhet.