STYRELSEN

HHC:s styrelse verksamhetsåret 2021-2022:

Mats Jonsson

Mats Jonsson (Projektledare Senseair), ordförande.

Morgan Persson

Morgan Persson (VD Monitor ERP-System), vice ordförande.

Louise H

Louise Högvall (Vårdenhetschef BUP, Region Gävleborg), suppleant.

Tomas Jonsson

Tomas Jonsson (VD HSP-Gripen), ledamot.

Pär

Pär Langer (f.d. polischef Gävleborg & f.d. sportchef HHC), ledamot.

Peter Berglund

Peter Berglund (ICA-handlare), ledamot.

Marie

Marie Söderlund (Hotellchef Hotel Hudik), ledamot.

Janne Sjödén

Janne Sjödén (f.d. VD Ericsson Hudiksvall), ledamot.