Syftet med uppförandekoden för både leverantörer och huvudpartners till HHC är att vi tillsammans ska verka för en hållbar utveckling. Dessutom skall koden uppfattas som ett verktyg för fortsatt dialog där öppenhet och transparens genomsyras inte bara via uppförandekoden men i alla våra förehavanden.

För att ta del av uppförandekoden leverantörer klicka HÄR.

Följande leverantörer har signerat uppförandekoden;

Bauer Hockey

Iggesund Paperboard

Intersport

För att ta del av uppförandekoden huvudpartners klicka HÄR.