Beslut i licensnämnden – fyra klubbar beviljas inte elitlicens för spel i Hockeyettan 24/25 * Läs hela pressmeddelandet här!

Besked från Svenska Ishockeyförbundets licensnämnd dag:

Kristianstad, KRIF, Strömsbro och Bäcken beviljas inte elitlicens för spel i Hockeyettan 24/25 och flyttas ned i seriesystemet.

De fyra klubbarna har nu två veckor på sig att överklaga beslutet.

Dessutom råder det fortsatt frågetecken runt medverkan i ligan för Forshaga och Pantern.

Här är förbundets pressmeddelande i sin helhet.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM  * SILLY SEASON * KLIPP BEST OF 23/24

 

Licensnämnden för Hockeyettan har beslutat att neka elitlicens för fyra klubbar inför säsongen 2024/2025: Bäcken HC, KRIF Hockey, Kristianstads IK och Strömsbro IF.

Besluten i korthet.

Bäcken HC

Föreningen har inte inkommit i tid med begärda handlingar, och enligt underlaget som faktiskt skickats in, klarar föreningen inte kapitalkravet.

KRIF Hockey

Efter att ha fått dispens i förra årets licensprövning, tack vare en handlingsplan för hur det egna kapitalet skulle återställas, har KRIF Hockey inte inkommit med fullgoda handlingar till årets prövning. Föreningen uppvisar negativt kapital, och har inte skickat in en handlingsplan för att återställa det.

Kristianstads IK

Kristianstads IK beviljades dispens i förra årets licensprövning efter att ha uppvisat en handlingsplan för att klara kapitalkravet till årets prövning. Av handlingarna som föreningen skickat in till årets prövning, framgår att föreningen har ett negativt kapital och den inskickade handlingsplanen visar inte att det egna kapitalet kommer att kunna återställas under innevarande period.

Strömsbro IF

Strömsbro IF beviljades dispens i förra årets licensprövning, men har i de handlingar som skickats in i år inte kunnat styrka att föreningen har ett positivt kapital och att man har följt den handlingsplan som upprättades förra året. Handlingsplanen för i år är ofullständig och det går inte att dra slutsatsen att föreningen är på väg att uppfylla gällande kapitalkrav.

Föreningarna degraderas därmed från Hockeyettan till Hockeytvåan.

Besluten kan överklagas till Svenska Ishockeyförbundets Överklagandenämnd.

Följande klubbar återstår att pröva i Hockeyettans licensnämnd:

* Forshaga IF

* IK Pantern

Totalt har 39 föreningar prövats av licensnämnden för Hockeyettan. Anledningen till att det inte är 40, som den ordinarie serieindelningen utgår ifrån, är att Vännäs HC drog sig ur innan prövning, Skövde IK gick i konkurs och endast IK Pantern har tackat ja till en plats i Hockeyettan än så länge. Arbetet med att revidera serieindelningen pågår fortlöpande.

Om Licensnämnderna

Licensnämnderna för SHL, SDHL och HockeyAllsvenskan samt Hockeyettan har Svenska Ishockeyförbundets uppdrag att självständigt pröva om föreningar eller idrottsaktiebolag som tävlingsmässigt kvalificerat sig för spel i ligorna därutöver uppfyller de av förbundet uppställda villkoren avseende ekonomisk stabilitet, god organisation, ungdomsverksamhet och arenakapacitet.

Det finns viss möjlighet till undantag, dvs. att ge dispens. För föreningen som redan haft dispens gäller detta under förutsättning bl.a. att föreningen inte uppvisar ett negativt eget kapital i den inlämnade redovisningen, att föreningen kan påvisa att den vid föregående licensprövning (som resulterade i dispensår) inlämnade handlingsplanen följts efter bästa förmåga och att vidtagna åtgärder bidragit till förbättringar av det egna kapitalet.

Anders Larsson, ordförande Svenska ishockeyförbundet, kommenterar beslutet så här.

– Licensnämndens beslut idag är ett utslag av att klubbarna i Hockeyettan har det ansträngt efter ett par år med hög inflation. När det är utmanande tider är det oerhört viktigt att klubbarna agerar ansvarsfullt och håller ordning och reda i sin ekonomi. Licensregelverket är ett skyddande verktyg som våra medlemmar lagt fast för att säkerställa att klubbarna kan fullfölja tävlingen och säsongen de går in i. Med det sagt kommer vi att se över de ekonomiska kraven i licensregelverket under kommande säsong.

De fyra klubbarna degraderas därmed till Hockeytvåan.

Nu inleds arbetet med att se över serieindelningen och revidera Hockeyettans seriebestämmelser som gäller för säsongen 2024/2025.

– Jag för nära dialog med ligaorganisationen Hockeyettan för att lösa alla frågor som nu uppstår. Målet är att processen ska vara klar så fort som möjligt, men det är först när överklagandeperioden är förbi och besluten vunnit laga kraft som vi kan slå fast definitiva seriebestämmelser, säger Magnus Mårtensson, tävlingschef Svenska ishockeyförbundet.

***

Förra sommaren fick ju två lag i ligan – Köping och Teg – samma besked.

Sommaren 2023 beviljades  inte heller då allsvenska Kristianstads IK elitlicens och flyttades ned till Hockeyettan.

FOTNOT: Hur detta påverkar serieindelning och kommande spelschema – som ju spikades för ett par veckor sedan – är ännu inte klart.

Förslaget – nytt slutspel i Hockeyettan redan i vår * ”Lyssnat på klubbarna och det är en total enighet * Se hela förslaget här!