Klarläggande med anledning av en artikel i Idrottens Affärer

Med anledning av en artikel Idrottens Affärer publicerad 2021-12-01 kl. 19.14 vill Hockeyettan klargöra att Hockeyettan inte har vägrat Boden Hockey några ”utbildningspengar” från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan har, däremot, tills vidare valt att inte utbetala till Boden Hockey någon andel av den ersättning som Hockeyettan erhållit till följd av sitt avtal med HockeyAllsvenskan och SHL. Anledningen till detta är att Boden Hockey inte följer gällande regelverk, stadgar, demokratiskt fattade beslut och avtalet med Hockeyettan, och att Hockeyettan har en fordran på Boden Hockey som överstiger denna ersättning.

Det vore oansvarigt mot andra föreningar i Hockeyettan att betala ut ersättning till Boden Hockey samtidigt som Boden Hockey orsakar Föreningen Hockeyettan och dess medlemmar skada genom att inte följa de regler och avtal som gäller för alla andra.

Hockeyettan anser att de medlemmar som solidariskt följer ligorganisationens stadgar och regler, som medlemmarna själva har beslutat om i demokratisk ordning, är de medlemmar som har rätt till ekonomisk ersättning från avtal som ligaorganisationen framförhandlat.

 Föreningar som väljer att bryta mot ligorganisationens demokratiskt fattade stadgar och regler väljer också att avstå från ekonomisk ersättning som de avtal ligaorganisationen ingått för de solidariska medlemmarnas räkning.

HOCKEYETTAN