Organisation

Stefan Fransson

070-621 58 77
klubbchef@taif.se

Klubbchef, kansli, sponsorer, bemanning, sportfrågor

Peter Josefsson

073-045 87 35
ordforande@taif.se

Ordförande, ekonomi, personal, AU

Patrik Månsson

073-984 60 46
patrik.mansson@taif.se

Ekonomi, personal, AU, lotterier, TAIF-TV, supporterklubb

Melker Tollsten

070-444 98 50
melker.tollsten@taif.se

Kansli, marknad, sponsorer, bemanning, press

Peder Persson

peder.persson@taif.se

Ungdomslag, funktionärer, säkerhet

Oscar Rasmusson

oscar.rasmusson@taif.se

Ungdomslag, sportgrupp

Anton Breidner

anton.breidner@taif.se

DAIF (domare), isschema

Kristoffer Arvidsson

webmaster@taif.se

Hemsida

Sportråd

Vid frågor rörande sportrådet, vänligen kontakta klubbchef Stefan Fransson.

Stefan Fransson

070-621 58 77
klubbchef@taif.se

Sportråd

Oscar Rasmusson

Sportråd

Kalle Patriksson Stjernspetz

Sportråd

Robin Johansson

Sportråd

Eric Gustafsson

Sportråd