För allas säkerhet och trivsel gäller nedanstående ordningsregler vid våra matcher:

 • Åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
 • Det är inte tillåtet att medföra alkohol eller andra droger.
 • Det är inte tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål, som exempelvis laserpekare.
 • Det är inte tillåtet att inneha eller använda så kallad vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan.
 • Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, äger inte tillträde till arenan.
 • Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.
 • Det är inte tillåtet att kasta föremål inom arenan.
 • Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område om inte handlingen är befogad.
 • Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.
 • Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avvisas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga arenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

För mer information, se Svenska Ishockeyförbundets regelbok här  regelbok-sa-kerhet-2023-2024.pdf (swehockey.se)

Här nedan följer viktig information för dig som ska besöka STIGA Arena kommande säsong under representationslagets matcher.

Den svenska hockeyfamiljen gör gemensam sak för att säkerställa trygga och säkra evenemang för vår publik och personal. Svenska Ishockeyförbundet, ihop med ligaorganisationerna SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan, jobbar ständigt för att våra evenemang ska vara så säkra och trygga som möjligt.

Vi har under lång tid byggt upp en god samverkan med polis och myndigheter, och vi följer alltid myndighetsrekommendationer. Med anledning av den, av Säkerhetspolisen (SÄPO) höjda terrorhotnivån, införs nu ett antal trygghetsstärkande åtgärder i samband med evenemang arrangerade i SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan samt av Svenska Ishockeyförbundet.

Detta innefattar bland annat visitation av samtliga åskådare:

 • Heltäckande visitation vid samtliga ishockeymatcher
  • Utgång lika med hemgång. (Lämnar man hallen, är det visitation vid ingång igen.)
  • Väskförbud med undantag för väskor med ett mått på max 40x40x20.

Åtgärderna implementeras skyndsamt av samtliga arrangörer och gäller tillsvidare. Därför ber vi er att komma i god tid för att allt ska gå så smidigt som möjligt och att ni besökare ska hinna in i tid till nedsläpp.

Media
Systemkameror eller annan liknanden utrustning är ej tillåten att ta med in i hallen. Undantaget gäller fotografer eller annan arbetande press. Ansökan om ackreditering görs till [email protected] eller telefon 0140-146 24.  Godkänd ackreditering innebär att man får ta med sig kamera eller annan utrusning för mediabevakning, men man har eget ansvar att ha med sig väst i blå färg, gärna med text PRESS eller dylikt. Hjälm ska användas vid fotografering, vid sarg.

Övrigt
Medhavd mat och dryck får ej tas med. Välling eller dylikt till småbarn är undantaget.