TAIF-tråden

TAIF-trådens syfte

Syftet med dokumentet ”TAIF-tråden” är att det ska vara ett stöd för alla som på något sätt är inblandade i föreningen vad gäller hur vår verksamhet ska bedrivas. Ledare i varje ungdomslag ska använda dokumentet vid föräldramöten och innehållet ska hållas ständigt levande. Styrdokumentet kan revideras och uppdateras. Ladda ned TAIF-tråden som PDF.

Tranås AIF Hockeys mål

 • Verksamheten ska präglas av glädje, uppmuntra gärna till spontanidrott.
 • Vi skall ha en bred ungdomsverksamhet som ger alla en möjlighet att utvecklas som hockeyspelare efter sina förutsättningar.
 • Tränare i vår förening ska genomgå utbildningar enligt Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer.
 • Ledare och spelare respekterar varandra och den policy vi har tagit fram.
 • Vi ska ge barn och ungdomar en social trygg miljö där man får lära sig rätt attityd, värdering, ödmjukhet och inställning till idrotten och sina lagkompisar.
 • Vi ska försöka behålla spelare efter avslutad karriär till att bli ledare, domare eller funktionärer.
 • Verksamheten ska sträva efter att aktivera och ge ledare och ungdomar en meningsfull sysselsättning.

Tranås AIF Hockeys värdegrundsord

GLÄDJE

Vi ska ha roligt tillsammans

GEMENSKAP

Vi är bra kompisar

RESPEKT

Vi hjälper varandra

PASSION

Vi tycker hockey är det roligaste som finns

ÖDMJUKHET

Vi uppskattar varje tillfälle vi är tillsammans

Spelarpolicy – vilka förväntningar vi har på våra spelare

 • Vi har roligt och finner glädje i föreningen.
 • Vi har ett gott uppträdande mot andra människor både i skolan, på träningar, på matcher, i ishallen och på jobbet.
 • Vi sköter om egen och föreningens utrustning.
 • Vi städar och håller ordning i omklädningsrummen.
 • Vi stöttar, hjälper och visar passion och hjärta för TAIF.
 • Vi respekterar våra ledare och lagkompisar.
 • Vi känner att vi är betydelsefulla för verksamheten.
 • Vi känner gemenskapen att tillhöra laget.
 • Vi sprider positiv energi och visar engagemang.
 • Vi ska verka för ett vårdat språkbruk bland våra ungdomar och ledare.
 • Vi får inte synas på negativa sätt i sociala medier.


Våra lag ska vara ambassadörer som alla ska kunna känna sig stolta över!

Ledarpolicy – vilka förväntningar vi har på våra ledare

 • Ledare ska föregå med gott exempel med sitt uppträdande och vara föredöme för de som de leder.
 • Ledare ska vara positiva på och utanför banan.
 • Ledare ska träna och matcha laget på ett positivt sätt så alla utvecklas och tycker det är givande.
 • Ledare ska vara ödmjuka då prestigelöshet, lyhördhet och respekt genomsyrar verksamheten.
 • Ledare ska verka för att ge varje individ möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
 • Ledare ska ta ansvar att det alltid råder god ordning kring sitt lag såsom språkbruk och städning i omkl. rum och förvaringsbåset.
 • Ledare ska vara tydlig och informera spelare och föräldrar om vad som gäller.
 • Ledare ska se till hela föreningen och inte bara sitt eget lag eller till sig själv.
 • Ledare ska vara uppmärksamma och närvarande.
 • Ledare ska uppmuntra till spontanidrott.
 • Ledare ska ansvara för administrativa uppgifter såsom LOK-stöd och SISU.
 • Ledare ska främja nivåanpassning enligt alla åldrar.

Föräldrapolicy – vilka förväntningar vi har på våra föräldrar/vårdnadshavare

 • Föräldrar ska stötta och uppmuntra sin son/dotter att träna och spela hockey.
 • Föräldrar ska uppträda på ett positivt sätt gentemot tränare, ledare, domare och funktionärer.
 • Föräldrar ska inte coacha sitt barn från läktaren under pågående match.
 • Föräldrar ska stötta sina barn i medgång och motgång.
 • Föräldrar ska ha insikt och representera och följa föreningens policy.
 • Föräldrar har ett ansvar att hjälpa till att genomföra de åtaganden som lagen har, beslutat av föreningen.
 • Föräldrar ska inte prata negativt om andra i laget, istället uppmuntra och vara ödmjuka.
 • Föräldrar är barnens viktigaste förebilder.

Avstängning

Stölder i och runt föreningen, könsord, rasistiska eller annan nedvärderande handling, våldsamma incidenter med avsikt att skada under träning eller match är oacceptabelt. I dessa fall ska föräldrar tillsammans med individen kontaktas omedelbart för att få till en förändring. Sker ingen förändring leder det till avstängning. Detta gäller vid all träning- och tävlingsverksamhet inom föreningen, såsom cuper, resor eller andra aktiviteter. Hjälper inte avstängning och gärningen upprepas så kan en mer långvarig eller permanent avstängning från föreningen beivras.

Droger / Tobak

Föreningen skall arbeta aktivt med information runt droger och tobak i hela verksamheten. Det är riktlinjer för all verksamhet som utförs i föreningens namn att motverka droger, tobak, doping etc. Om denna riktlinje inte följs ska föräldrar tillsammans med individen kontaktas omedelbart för att nå en förändring. Sker ingen förändring leder det till avstängning. Detta gäller vid all tränings- och tävlingsverksamhet inom Tranås AIF Hockey, såsom cuper, resor eller andra aktiviteter. 

Samhällsfrågor

Föreningen ska hjälpa till att fostra våra ungdomar till bra samhällsmedborgare genom att aktivt, med utbildningar och information av olika slag, arbeta med aktuella samhällsfrågor som mobbning, rasism, invandrarfientlighet med mera. Föreningen skall också göra sitt bästa för att samarbeta med skola, andra föreningar och den kommunala fritidsverksamheten. Föreningen tillåter inte diskriminering, kränkningar eller sexuella trakasserier.

Idrott och skola

Vi uppträder på ett positivt sätt i skolan, vi är en bra kompis och vi har rätt attityd mot lärare och vuxna. Föreningen skall bidra till att spelarna i så stor utsträckning som möjligt kan nå goda studieresultat.Det är av vikt att vi respekterar och verkar för att skolarbetet prioriteras. Föreningen får aldrig ställa villkor, träning/match mot skolarbete. Våra spelares uppförande och prestationer i skolan är viktiga för den bedömning skolan gör om eleven behöver ansöka om ledighet för cuper och turneringar. Föreningens ledare bör med jämna mellanrum påpeka att planering är viktig för att uppnå bra resultat i såväl skolan som i sitt idrottsutövande. 

Utveckling/Stimulans

Utvecklingskurvan kan variera mycket mellan olika individer i samma ålder, detta är helt naturligt, mycket beroende på puberteten. Vi anser oss ha en skyldighet som förening att stimulera spelarna på den nivå som passar utifrån dennes förutsättningar. Denna bedömning görs av föreningens ungdomsansvariga samt lagens tränare. Viktigt att detta respekteras.

Skridsko-/Hockeyskola: 4-7 år

I denna första kontakt med hockeyn ska vi ta hand om barn och föräldrar på ett positivt sätt. I vår skridsko/
hockeyskola kan man börja från 4 år och uppåt, tjej eller kille.

I skridskoskolan är det främst olika lekar som skall bedrivas för att lära barnen att åka skridskor.

I hockeyskolan lär vi barnen att åka skridskor, att hantera puck och klubba på ett lekfullt och positivt sätt.
Vi uppmuntrar och ger positiv feedback. Alla ska känna Glädje och tycka det är roligt.

 

Utbildningskrav för tränare: Tre Kronors Hockeyskola (TKH-Utbildning)

 

Start sker i oktober med ett ispass/vecka.

D-grupp: U8, U9, U10

U10 spelar i Höglandscupen samt seriespel, U9 spelar seriespel och U8 kan spela poolspel mot andra föreningar. Allt i enlighet med Hemmaplansmodellen. Se länk hemmaplansmodellen.se Alla som är med skall spela lika mycket förutsatt att man tränar regelbundet. Spelare som behöver och vill ha extra träning skall ges möjlighet att träna med yngre. Även spelare som har kommit längre i sin utbildning skall ges möjlighet att träna med äldre.

Samträningar med andra lag kommer att bedrivas. Vi låter alla spelare få chansen att spela/träna på olika platser i laget. Vi uppmuntrar och ger positiv feedback till spelare och ledare. Alla ska känna Glädje och tycka det är roligt.

 

Utbildningsplan: Vi följer förbundets utbildningsstege och utbildningsplan. Finns på utbildning.swehockey.se/login 

 

Utbildningskrav för tränare: Grundkurs eller mer.

 

Starten sker i september med ett till två ispass/vecka.

C-grupp: U11, U12 (C2, C1)

Alla spelare som tränar regelbundet ska spela matcher. Vi spelar enligt Hemmaplansmodellen. Se länk hemmaplansmodellen.se Spelare som behöver och vill ha extra träning skall ges möjlighet att träna och spela på rätt nivå. Även spelare som har kommit längre i sin utbildning skall ges möjlighet att träna med äldre. Samträningar med andra lag kommer att bedrivas. Dispenser kan förekomma. Matchning och toppning är förbjuden i seriespel och cuper. Teoripass skall läggas in med fokus på spelförståelse, skridsko- och passningsteknik. Vi uppmuntrar och ger positiv feedback till spelare och ledare. Alla ska känna glädje och tycka det är roligt.

 

Utbildningsplan: Vi följer förbundets utbildningsstege och utbildningsplan. Finns på utbildning.swehockey.se/login

 

Utbildningskrav för tränare: Grundkurs + BU1 + BU2

 

Försäsongsträning sker men vi uppmanar till att hålla på med fler idrotter, aktiva minst 2 träningar/vecka.

Starten sker i slutet av augusti och 2-3 ispass/vecka. Off ice-träning 1-2 pass/vecka. Matcher i seriespel.

B-grupp: U13, U14 (B2, B1)

Första året med helplansspel (BU2). Alla spelare som tränar regelbundet ska spela matcher. Spelare som behöver och vill ha extra träning skall ges möjlighet att träna och spela på rätt nivå eller om det finns andra pass man kan närvara vid. Även spelare som har kommit längre i sin utbildning skall ges möjlighet att träna med äldre. Samträningar kommer att bedrivas. Vi har teoretiska samlingar där vi pratar spelförståelse och teknikträning. Dispenser kan förekomma. Matchning är tillåten i seriespel och cuper vid vissa situationer men toppning är förbjuden. Vid spel i DM är matchning och toppning tillåten. Verksamheten ska präglas av Glädje, Gemenskap, Respekt, Passion och Ödmjukhet.

 

Vi uppmuntrar och ger positiv feedback till spelare och ledare.

Vi har ledare som visar engagemang på träning och match.

Vi har ledare som utvecklar och ser alla med positiv feedback.

 

Utbildningsplan: Vi följer förbundets utbildningsstege och utbildningsplan. Finns på utbildning.swehockey.se/login

 

Utbildningskrav för tränare: Grundkurs + BU1 + BU2

 

Att tänka på för spelare och ledare i B-gruppen:

 • Att anpassa träningar och matcher efter spelarnas behov.
 • Att utveckla spelförståelsen. 
 • Att utbilda spelmoment.
 • Att fortsätta med teknikträning. 
 • Att samarbeta i grupp. 
 • Att vara en bra kompis.
 • Att uppmuntra glädjen att spela och träna hockey. 
 • Att ställa krav på varandra.
 • Att ha ett vårdat språkbruk.

 

Säsong

Startar med försäsongsträning i april/maj, startar sedan i augusti med issäsongen som slutar i april.

Tranås AIF förespråkar att spelarna varierar sitt idrottande och håller på med andra idrotter.

 

Träning

Försäsongsträning 2-3 ggr/vecka  Om man inte utövar en annan idrott så är 2 ggr obligatorisk närvaro.
Issäsongen minst 3 ispass/vecka. Fysträning 2 pass/vecka i samband med isträningen. Teoripass (träningslära, regler, taktik, kost, språkbruk). Matcher i seriespel, spelar DM och åker på egna cuper.

A-grupp: U15, U16 (A2, A1)

Sista åren med pojkhockey. Här ska spelarna förberedas för juniorspel. Spelarna ska ges möjlighet att spela och träna på rätt nivå så att de har möjlighet att kunna klara av juniorspel. Spelare som behöver och vill ha extra 

träning skall ges den möjligheten. Det kan innebära träning med yngre. Spelare som har kommit längre i sin utbildning skall ges möjlighet att träna och spela med äldre. Ledarna ansvarar för sina laguttagningar i förtroende från föreningen men görs i samspråk med ungdomsansvarig. Verksamheten ska präglas av Glädje, Gemenskap, Respekt, Passion och Ödmjukhet där kravbild finns i närvaron på träningar.

 

Vi uppmuntrar och ger positiv feedback till spelare och ledare.

Vi har ledare som visar engagemang på träning och match.

Vi har ledare som utvecklar och ser alla med positiv feedback.

 

Utbildningsplan: Vi följer förbundets utbildningsstege och utbildningsplan. Finns på utbildning.swehockey.se/login

 

Utbildningskrav för tränare: Grundkurs + BU1 + BU2

 

Att tänka på för spelare och ledare som tillhör A-gruppen. 

 

 • Att anpassa träningar och matcher efter spelarnas behov.
 • Att utveckla spelförståelsen. 
 • Att utbilda spelmoment såsom försvarsspel och anfallsspel. 
 • Att fortsätta med teknikträning. 
 • Att samarbeta i grupp.
 • Att vara en bra kompis. 
 • Att ställa krav på varandra. 
 • Att ha träningsdisciplin.
 • Att ha glädje och sprida gemenskap, att vara en del av ett lag.
 • Att visa engagemang.
 • Att ha ett vårdat språkbruk.

 

Om möjligt skall det erbjudas utmaningar i form av hårdare och bättre matcher mot mer kvalificerat motstånd för de spelare som är på den nivån. De spelare som inte hunnit lika långt utvecklingsmässigt ska om möjligt erbjudas mer matcher men framförallt mer träningar ska erbjudas. 

Minst 3 femmor varje match. Matchning och toppning kan förekomma vid vissa situationer. Dispenser kan förekomma. 

 

Säsong

Startar med försäsongsträning i slutet av april, startar sedan i augusti med issäsongen som sen slutar i mars/april.

Tranås AIF förespråkar att spelarna varierar sitt idrottande och håller på med andra idrotter. Tranås AIF ser att ishockeyn prioriteras under hockeysäsongen.

 

Träning

Försäsongsträning 3-4 ggr/vecka. Om man inte utövar en annan idrott så är 2 ggr obligatorisk närvaro.
Issäsongen minst 4 ispass/vecka.

Fysträning 2-3 pass/vecka i samband med isträningen.

Teoripass (träningslära, regler, taktik, kost, språkbruk).

Matcher i seriespel, spelar DM och åker på egna cuper.

Juniorlagen: J18, J20

Tranås AIF ska bedriva tävlingsverksamhet som stimulerar och utvecklar den enskilda individen till kvalitativ och långsiktig träning. Föreningen har som mål att fostra egna spelare till sin A-lags verksamhet.

Ambitionen är att vår juniorverksamhet faller mer i hand med vår A-lags verksamhet, den skall hålla hög nivå och vara attraktiv för juniorer som siktar uppåt i sin karriär. Verksamheten ska präglas av Glädje, Gemenskap, Respekt, Passion och Ödmjukhet med en vilja att träna hårt och utvecklas.

 

Prioriterad träning

 

 • Tävlingsmoment.
 • Spelförståelse.
 • Spelövningar helplan, 3-2, 3-3, 5-4, 5-3.
 • Powerplay.
 • Boxplay.
 • Närkampsspel.
 • Försvarsspel.
 • Anfallsspel.
 • Taktiska spelmoment i det defensiva och offensiva spelet.
 • Högt tempo.
 • Individuell teknik.
 • Passningar.

 

Allmänna detaljer

 

 • Säsongen börjar i augusti och slutar i april.
 • Försäsongsträning bedrivs 4-5 ggr/vecka gemensamt plus egna pass efter program.
 • Under säsongen ska det vara 4 ispass/vecka plus matcher. Off ice-träning 3-4 pass/vecka i samband med träning.
 • Särskilda teoripass.
 • Individuella samtal genomförs med spelare.
 • Vi fortsätter jobba med värdegrundsfrågor och mål enligt föreningens policy.
 • Vi ställer krav på varandra.
 • Vi sprider glädje och positivitet kring laget.
 • Matchning och toppning av laget är tillåtet.
 • Tränare ska ha genomgått aktuella kurser.
 • Tränare tar beslut utifrån det bästa för laget.