Samarbete med Nordelektro!

NORDELEKTRO ÄR MED PÅ RESAN!

Nordelektro har valt att teckna ett sammarbetsavtal med Clemensnäs Hockey, stort tack för ert stöd🙌🏻