Årsmötet avklarat

Igår, 10/6, ägde Kristianstad IKs årsmöte för säsongen 23/24 rum.

Det var en stor skara medlemmar som samlades i Lejonkulan för att deltaga på detta.

Klart blev att ordförande Peter Åfeldt lämnar efter 1 år, även Hans Lennartsson och Johan Ljungqvist lämnar styrelsen.

Tomas Hedberg & Daniel Holmquist var invalda på 2 år och sitter där med kvar även över säsongen 24/25.

Nyinvalda i styrelsen blev följande

Ordinarie ledamöter:

Jerker Lindström, vald på 2 år OMVAL

Helena Nilsson, vald på 2 år NY

Bernd Heckel, vald på 2 år NY

Suppleanter: 

Magnus Blomdahl, vald på 1 år OMVAL

Henrik Stedt, vald på 1 år NY

Ordförandeposten förblev vakant då ingen ny ordförande hade valts. Detta innebär att Kristianstad IK kommer att hålla ett extra årsmöte om ca. 1 månad från gårdagens datum. Fram tills detta gav årsmötet styrelsen i uppdrag att hitta en lämplig ordförande som väljs in på det extra årsmötet.

Årsredovisningen för 23/24 finns nu att hitta här på vår hemsida.