ÅRSMÖTET: Positivt ekonomiskt resultat för sjunde året i rad

Igår tisdag den 16 juni  avhandlades Hudik Hockeys årsmöte för verksamhetsåret 2019-2020 där omsättningen blev 13 099 696:-  med ett positivt ekonomiskt resultat på 99 369:-.

Bildtext: HHC:s nya ordförande Mats Jonsson, till höger, tackar avgående ordförande Janne Sjödén med blommor.

Fotograf: Lena Persson f.d. Forslin

Det egna kapitalet uppgår till 376 164:-.  Janne Sjödén avgår som ordförande efter tre år men fortsätter i styrelsen som ledamot och f.d. sportchefen Pär Langer går in som ledamot i styrelsen. I övrigt är styrelsen intakt jämfört med föregående säsong samt att medlemsavgifterna är oförändrade (200:- enskild medlem & 300:- familjemedlem).

– Jag vill verka för att våra ungdomar skall formas till goda medmänniskor. Där har vi alla ett gemensamt ansvar, allt från oss i ledningen för klubben, ledare och föräldrar. Det krävs både engagemang och en positiv inställning så att vi bidrar till våra ungdomars utveckling, både som ishockeyspelare och goda medborgare i samhället, och som en RÖD* tråd i vårt arbete vill jag poängtera klubbens värdegrund, säger Mats Jonsson, HHC:s nya ordförande.

* Respekt – Öppenhet – Delaktighet.

Hudik Hockeys styrelse verksamhetsåret 2020-2021:

Mats Jonsson, ordförande.

Morgan Persson, vice ordförande.

Peter Berglund, ledamot.

Marie Söderlund, ledamot.

Janne Sjödén, ledamot.

Tomas Jonsson, ledamot.

Pär Langer, ledamot.

Louise Högvall, suppleant.