Ordförande har ordet

Hej,

Vid årsmötet den 16 juni blev jag, Mats Jonsson, vald till ordförande, och för de som inte känner mig vill jag ta tillfället i akt och presentera mig.

Fotograf: Lena Persson f.d. Forslin

Men allra först vill jag passa på att rikta ett stort tack till avgående ordförande Janne Sjödén som på ett förtjänstfullt sätt styrt denna förening de senaste åren. Jag är tacksam att Janne stannar kvar som ledamot i styrelsen och kan bidra med sin stora erfarenhet.

Jag är född och uppväxt i Hudiksvall, och har bott i kommunen i mitt 56-åriga liv förutom studier på annan ort och jobb utomlands kortare perioder.

Bor nu i Iggesund med min fru. Vi har två utflugna barn. Jobbar fram till 2020-06-30 som projektledare på Hiab.

Vad beträffar mina sportsliga framgångar i ishockey (Strands IF och HHC), så är dom så gott som obefintliga, men däremot så var den gemenskap och glädje som fanns i klubben och laget en viktig del i min utveckling och som fostrat mig till den jag är idag. Jag har många positiva minnen från Glysis månskensrink.

Jag vill verka för att våra ungdomar skall formas till goda medmänniskor. Där har vi alla ett gemensamt ansvar, allt från oss i ledningen för klubben, ledare och föräldrar. Det krävs både engagemang och en positiv inställning så att vi bidrar till våra ungdomars utveckling, både som ishockeyspelare och goda medborgare i samhället, och som en RÖD tråd i vårt arbete vill jag poängtera klubbens värdegrund.

Vår värdegrunds akronym RÖD står för, som vår klubbfärg:

Respekt innebär att vi inte gör någon skillnad på vad en person har för kön, religion, sexuell läggning, socialt ursprung eller nationalitet. Alla skall bemötas med respekt. Vår miljö skall vara fri från kränkningar, mobbing och diskriminering. Vi använder oss inte av könsord, rasistiska uttalanden, hån eller hot. Vi visar respekt för varandra som med- och motspelare och funktionärer.

Öppenhet innebär att vi att vi är öppna för nya idéer och handlingar samt att vi i alla våra relationer är ärliga, uppriktiga och pålitliga.

Delaktighet innebär att alla i vår förening skall ges förutsättningar att vara delaktiga i föreningens verksamhet och alltid, i första hand, ha klubbens fortlevnad och välbefinnande i åtanke.

De strategier och långsiktiga mål vi har är och förblir desamma, bland annat kan nämnas att utveckla och tydliggöra organisationen, verka för ökat samhällsengagemang samt att A-laget har ambitionen att nå HockeyAllsvenskan.

Vi har många utmaningar framför oss. Ett sånt är den rådande Coronapandemi som finns i samhället just nu.

Vi fick avbryta säsongen 19/20 och vi vet inte hur situationen ser ut till hösten. Svenska Ishockeyförbundet har preliminärt bestämt att grundserien skall starta 4 oktober. Hur ser situationen ut då? Får vi spela med publik? Får vi bedriva ungdomsishockey inomhus på Glysis? Frågetecknen är många och ingen som har något svar att ge.

Vi liksom alla andra idrottsföreningarna i Sverige är drabbade. Vi i styrelsen kommer att noggrannt följa utvecklingen.

Efter årsmötet lägger vi nu säsongen 2019-20 till handlingarna och kan konstatera att det både idrottsligt och ekonomiskt har varit en bra säsong för föreningen, men med ett abrupt och annorlunda slut.

Jag vill tacka alla, ingen nämnd ingen glömd, för allt arbete som har lagts ner i klubben.

Önskar er alla en riktigt varm och skön sommar och så hoppas jag att vi kan ses på Glysishallen i höst.

Mats Jonsson
Ordförande Hudiksvalls HC