Svar på Hela Hälsinglands artikelserie.

Bakgrund

Hela Hälsingland har den senaste tiden skrivit en artikelserie om Hudiksvalls HC. Vi ser många sakfel i artikelserien och vi vill därför redovisa fakta runt några av de påståenden som Hela Hälsingland publicerat i de 16 artiklarna.

Vi har valt att redovisa vad vi anser vara de mest centrala frågeställningarna och de mest graverande felaktigheterna.

Flera av dessa påståenden ägde dessutom rum för flera år sedan som föreningen då agerade därefter.

Vi gör detta för att visa vårt stöd för alla ungdomsledare som gör ett stort och värdefullt arbete som nu känner sig generellt utpekade. Våra ledare lägger ned åtskilliga timmar helt ideellt för våra 200 barn och ungdomar. Har vi inte den ideella kraften har vi ingen verksamhet.

1. Alla spelare som sökt till J18 fick ej plats i laget.

Vi har haft många sökanden till det lokala Hockeygymnasiet inför den kommande säsongen. Några spelare fick besked att de inte kommit in i laget. Vi samtalade med en av våra samarbetsklubbar att några av de skulle få spela med deras J18 lag. Föräldrarna och ungdomarna tyckte inte att denna lösning blev bra. Vi har igår mött föräldrarnas / ungdomarnas önskemål, där vi nu har en alternativ lösning där samtliga erbjuds plats i Hudik Hockeys J18-trupp.

2. Hårt klimat med mobbing och kränkningar.

Hudiksvalls HC tolererar ej mobbing och kränkningar. Detta finns tydligt beskrivet i föreningens dokument ”Mål och riktlinjer för ungdomsverksamheten”. Klicka HÄR för den digitala versionen.

Just nu pågår en undersökning för att se om det förekommer mobbing eller kränkningar i våra ungdomslag. Sportchefen och ungdomsansvarig har i dagarna haft möten med ungdomsledarna.

Ungdomsledarna var bedrövade och kunde inte känna igen sig i denna beskrivning som Hela Hälsingland publicerat. Vi fortsätter att jobba med frågan.

Nämnas bör också att vi under en 3 årsperiod genomfört en förälder- och ledarutbildning tillsammans med SISU som syftar till ett mjukare klimat i omklädningsrummet och ökad förståelse för vad ungdomsidrott innebär. Föräldrar, barn och ungdomar har deltagit i detta.

3. Två J-20 spelare har utestängts från träning på grund av övergång till annan förening.

Viktigt att poängtera att detta gäller spelare som inte är barn eller ungdom utan som står närmast i tur att en plats i representationslaget.

Denna säsong valde två spelare, på egen begäran, att skrivas över till Strömsbro IF för spel där under resten av säsongen. Övergången begärdes några timmar innan det s.k. transferfönstret stängdes vilket HHC accepterade.

Det innebär att spelarna tillhör en annan förening och därmed spelar och tränar där. Den uppgift som Hela Hälsingland redovisade var att spelarna hade för avsikt att inte spela där denna säsong utan bara spela där nästa säsong. Denna uppgift var felaktig.

4. F.d. HHC spelare som går på gymnasier med ”riksintag” tränar i Hudiksvall under loven.

Varje säsong kommer några spelare in på s.k. NIU gymnasier vilket är glädjande. Det kan vara t.ex. i Timrå, Skellefteå, Leksand m.fl. När de här spelarna är hemma på jullov eller sportlov är de välkomna att delta i träning med juniorlagen. På så sätt främjas kontakten med dessa spelare om en återkomst i klubben längre fram i karriären. Den strategin har funnits i många år.

5. ”Tystnadskulturen”.

Hela Hälsingland menar att det finns en tystnadskultur i HHC. Vi har kontinuerliga informationsmöten med ledare och spelare, vi uppmanar både spelare och föräldrar att kontakta ungdomsansvarig eller sportchef om de vill ta upp speciella frågor som man bedömer behöver lyftas i organisationen.

Både ungdomsansvarig och sportchef är anställda av föreningen och har tillsammans många års erfarenheter av hockey, ledarskap, barn och ungdomar samt arbete med barn och ungdomar inom socialtjänsten.

HHC vill verkligen ha en öppen dialog för att på så sätt utveckla verksamheten.

6. F.d. sportchefen har tagit pengar från ett lag och givit till ett annat lag.

För några år sedan tecknades ett sponsorkontrakt där en del av pengarna skulle öronmärkas till ett specifikt lag. Dessa pengar skulle användas för att åka på en cup efter säsongen slut.

Laget hittar emellertid ingen cup att åka på varför man bad om att få ha pengarna innestående till nästa säsong, vilket givetvis var möjligt.

Säsongen därpå kom fler spelare in i detta lag för att få ihop ett komplett lag och på så sätt kunna genomföra ett seriespel.

Efterföljande säsongs trupp innehöll därmed flera nya spelare som inte var med när stödet tilldelades.

Det beslutades då av styrelsen att dessa pengar skulle delas solidariskt bland samtliga ungdomar i laget, inte bara de ungdomar som var med året innan, vilket några föräldrar förespråkade.

7. HHC tar spelare från andra klubbar i Hälsingland.

HHC och andra klubbar i Hälsingland har ett samverkansavtal där det finns tydliga riktlinjer vad som gäller avseende övergångar.

Det är viktigt för HHC att så många klubbar som möjligt har så många spelare som möjligt. Det förekommer inte värvningar i ungdomslagen mellan klubbar i Hälsingland.

Det finns ett utökat samarbete vad avser utlåning av spelare från HHC till andra klubbar i Hälsingland. Det kan vara spelare från såväl A-lagsverksamheten som i juniorverksamhet.

Såväl spelare som föreningar vinner på detta samarbete. Idag kan vi se spelare från HHC i Lindefallet, Söderhamn/Ljusne, Järvsö, Gällsta och Alfta.

Styrelsen för Hudiksvalls HC.